Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Безособові речення не мають суб’єкта дії, хоча завжди містять підмет, що виражається за допомогою it. - виконує функцію формального підмета і на українську мову не перекладається.

Безособові речення вживається при означенні явищ природи і стану погоди, часу і відстані: It is cold. – Холодно. It is spring. – Весна. It is late. – Пізно. It snows. – Йде сніг. It rains. – Йде дощ. It is five o’clock. – 5 годин. It is getting dark. - Темніє. It is cold. – Холодно. It is wet. – Сиро. It is impossible. – Неможливо. It was interesting to read this article. – Було цікаво читати цю статтю.

 

Якщо у реченні присутній «it» і прикметник, то присудком буде дієслово «to be» у формі третьої особи однини.

It was difficult to recognize her at once. – Було важко відразу впізнати її. It is impolite to trouble him. – Неввічливо його турбувати.

Якщо в компанії з підметом «it» знаходиться дієслово, то воно змінюється за часами та формами. У теперішньому часі це обов'язково буде форма третьої особи однини, що має на кінці «s». It drizzles. – Мрячить. It thaws. – Сніг тане. It rains. – Іде дощ. It snowed much last winter. – Минулої зими часто йшов сніг.

Дієслово в безособових реченнях в англійській мові також може бути у формі наступних часів:

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.

Безособове речення з дієсловом «take», яке в поєднанні з «it» ми перекладаємо, як «потрібно, потрібно». Наприклад: It takes me half an hour to get to the university. – Мені необхідно півгодини, щоб дістатися до університету.

Подобається