Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Колективна робота як засіб зміцнення та розвитку шкільного класу

Українська педагогіка акумулювала тисячолітній досвід людства щодо місця і ролі колективу у вихованні людини. У колективі вона вбачала живильне джерело всебічного розвитку особистості і передусім соціальну силу, що забезпечує формування її моральних цінностей. У народних прислів'ях спостерігаємо думки, які підтверджують колективістську психологію українців: «Без колективу й життя нещасливе», «Де дружно, там і хлібно», «Добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться», «Громада – це рада, що рішила – так і буде», «У товаристві лад – усяк тому рад», «При роботі колективній кожний гріш повернеться гривнею», «Струмки зіллються – ріки, люди з'єднаються – сила» та ін.

Колектив – це соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямку досягнення означеної мети і мають органи самоврядування. Отже, для дієвого колективу характерні певні ознаки: спільна мета, колективна діяльність, наявність органів самоврядування. А.С. Макаренко наголошував: «Колектив – це соціальний живий організм, який через те і організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то немає і колективу, а є просто юрба, або зборище». Лише в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного розвитку особистості. Відокремлення людини від інших людей, від соціального середовища – це соціально-психологічний вакуум, який стоїть на заваді розвитку людини.

Педагогіка, вбачаючи у колективі могутню силу виховного впливу на особистість, зосереджує  увагу на тому, що соціальний колектив повинен виступати джерелом всебічного розвитку кожного його члена, бути надійним захисником інтересів, прав особистості. Головним інструментом впливу на особистість є колективна діяльність, яка сприяє:

  • формуванню ділових стосунків (взаємозалежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, керівництва, підлеглості, вимогливості, дружби, товариськості, симпатії);
  • формуванню моральної сутності особистості, її морально-естетичного ставлення до світу й самої себе;
  • формуванню гуманістичних якостей особистості, колективістської свідомості.

Шкільний клас, як сукупність дітей, є первинною формою колективу, яка впливає на розвиток окремої особистості. Проте під час уроку вчитель вимагає від учнів всебічної уваги до себе та забороняє контактувати між собою. Але психологи довели, що, відсікаючи пряме спілкування між дітьми під час занять (не дозволяючи їм перемовлятися, підходити один до одного, обмінюватися думками), ми робимо кожну дитину більш безпорадною, незахищеною, несамостійною, а тому значною мірою залежною від учителя, схильною у всьому наслідувати його й не шукати власної точки зору. Роз'єднуючи дітей, тим самим руйнуючи їх колектив, ми робимо їх більш піддатливими нашому впливу, але менш творчими, самобутніми. З'єднуючи дітей між собою, ми створюємо для них ґрунт, у якому виросте самоповага, почуття особистої гідності, які можливі тільки серед рівних собі.

Але у сучасному житті шкільний колектив, який залишено без достатньої уваги вчителя, демонструє стрімке зростання відхилень у поведінці та особистісному розвитку дітей, наявність в їх поведінці тенденцій до вираженого негативізму, відчуження, егоїзму, цинізму. Все це неодмінно позначається на характері міжособистісних стосунків сучасних школярів. Отож саме класним керівникам початкових класів найчастіше доводиться розв'язувати проблему формування дитячого колективу та оптимізації психологічного клімату в ньому. Одним з головних інструментів впливу вчителя на колектив та його виховання є колективна робота класу.

На підставі описаних вище заходів я намагаюся застосовувати якомога частіше колективну роботу класу на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва. Це дає можливість розвивати творчі здібності дітей та зміцнювати колектив, учні більш відповідально ставляться до виконання трудових завдань, більш вимогливі до товаришів, але в той же час і більш уважні до них, краще знають та ураховують їх особистісні риси.

В якості прикладу наведу зразки виконаних колективних робіт у 1-Б класі в 2014-2015 навчальному році.

 

 

Подобається