Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

перевірте свої знання

9 клас зорова сенсорна система

 

Як називається система чутливих нервових утворень, що сприймають та аналізують різні зовнішні та внутрішні подразнення?

  1. Що сприймають фоторецептори?
  2. Як називаються рецептори, що реагують на хімічний склад речовин?
  3. Чого складається периферичний відділ будь-якого аналізатора?
  4. З яких частин складається аналізатор?
  5. Як називаються рецептори, що реагують на механічні пошкодження?

7.Що собою являє провідниковий відділ сенсорної системи?

8.Як називається здатність аналізаторів звикати до певної сили подразника?

9.Як називаються рецептори, що реагують на зміни температури довкілля?

10.Яка сенсорна система не адаптується?

11.Яка сенсорна система ніколи не руйнується?

12.За допомогою якої сенсорної системи людина отримує майже 90% інформації?

 

Відповіді:

1. Аналізатор або сенсорна система

2. Світло, колір

3. Хеморецептори (смакові, нюхові)

4. Рецептори

5. Периферичний (рецептори), провідниковий (чутливі нерви), центральний відділ (кора великих півкуль)

6. Больові

7. Чутливі нерви

8. Адаптація

9. Терморецептори

10.Больова сенсорна система

11. Дотикова сенсорна система

12.Зоровий аналізатор

 

7 клас злакові

 

1.Яке жилкування у однодольних рослин?

2.Які листки мають однодольні рослини?

3.Яка коренева система у однодольних рослин?

4.Які квітки характерні для однодольних рослин?

5.Як запилюються лілійні та цибулеві рослини?

6.Який плід утворюється у лілійних рослин?

7.Які видозміни пагона характерні для лілійних та цибулевих рослин?

8.Які з перелічених рослин належать до родини Лілійні цукрова тростина, тюльпан, овес?

9.Які з перелічених рослин належать до родини Цибулеві кульбаба, нагідки, часник?

10.В яких з перелічених родин не буває поодиноких квіток Розові, Айстрові, Лілійні?

11.Рослини якої родини мають лише складні листки?

12.Рослини якої з перелічених родин мають підземні стеблові бульби Бобові, Пасльонові, Цибулеві?

 

Відповіді:

1.Паралельне, дугове.

2.Прості, сидячі, черешкові.

3.Мичкувата

4.3-х членні

5.Комахами

6.Коробочка, ягода

7.Кореневище, цибулина

8.Тюльпан

9.Часник

10.Айстрові

11.Бобові

12.пасльонові

 

11 клас ЕКОЛОГІЯ

 

1. Наука що вивчає популяції організмів як особливий рівень організації живої матерії

А) біоценологія  Б) екологія особин  В) популяційна екологія  Г) біосферологія

2. Концентрація оксисену в атмосфері землі становить:

А) 21%   Б)30%   В)  55%   Г) 25%

3. Який вчений вперше запропонував термін екологія?

А)Дарвін  Б)Геккель  В)Рульє   Г)Ломоносов

4.Який саме напрям сучасної екології займається питаннями популяційного рівня організації?

А)демекологія  Б) синекологія  В)аутекологія  Г) прикладна екологія

5.Укажіть до якої групи відносять тварин відповідно до їх функцій в екосистемах:

А)продуценти Б) консументи  В) редуценти  Г)консорцій

6.Укажіть яка з екосистем є найбіднішою:

А) клімаксна  Б)вологий тропічний ліс В)агроценоз  Г)екотон

7.Як називається взаємовигідне співіснування організмів різних видів?

А) мутуалізм Б)коменсалізм  В)паразитизм   Г)алелопатія

8.Як називається процес розвитку екосистеми у місцях, де на певний час життя повністю зникло?

А) первинна сукцесія  Б)вторинна сукцесія  В)відродження екосистеми  Г)стан клімаксу

9.Як називаються рослинні угруповання?

А)зооценози  Б)фітоценози  В)біоценози  Г)агроценози

10.Назвіть організм, що є мікотрофом:

А)амеба  Б)інфузорія туфелька  В)евглена зелена  Г)хламідомонада

11.Межею інтенсивності дії екологічного чинника, сприятливої для певного виду, є зона:

А)пригнічення  Б)оптимуму  В)песимуму  Г)нормальної життєдіяльності

12.Компоненти живої речовини:

А)тільки тварини  Б)тільки фото синтезуючі рослини  В)усі організми, які заселяють планету  Г)тільки поліфаги

 1. Наука що вивчає популяції організмів як особливий рівень організації живої матерії

А) біоценологія  Б) екологія особин  В) популяційна екологія  Г) біосферология

2. Концентрація оксисену в атмосфері землі становить:

А) 21%   Б)30%   В)  55%   Г) 25%

3. Який вчений вперше запропонував термін екологія?

А)Дарвін  Б)Геккель  В)Рульє   Г)Ломоносов

4.Який саме напрям сучасної екології займається питаннями популяційного рівня організації?

А)демекологія  Б) синекологія  В)аутекологія  Г) прикладна екологія

5.Укажіть до якої групи відносять тварин відповідно до їх функцій в екосистемах:

А)продуценти Б) консументи  В) редуценти  Г)консорцій

6.Укажіть яка з екосистем є найбіднішою:

А) клімаксна  Б)вологий тропічний ліс В)агроценоз  Г)екотон

7.Як називається взаємовигідне співіснування організмів різних видів?

А) мутуалізм Б)коменсалізм  В)паразитизм   Г)алелопатія

8.Як називається процес розвитку екосистеми у місцях, де на певний час життя повністю зникло?

А) первинна сукцесія  Б)вторинна сукцесія  В)відродження екосистеми  Г)стан клімаксу

9.Як називаються рослинні угруповання?

А)зооценози  Б)фітоценози  В)біоценози  Г)агроценози

10.Назвіть організм, що є мікотрофом:

А)амеба  Б)інфузорія туфелька  В)евглена зелена  Г)хламідомонада

11.Межею інтенсивності дії екологічного чинника, сприятливої для певного виду, є зона:

А)пригнічення  Б)оптимуму  В)песимуму  Г)нормальної життєдіяльності

12.Компоненти живої речовини:

А)тільки тварини  Б)тільки фото синтезуючі рослини  В)усі організми, які заселяють планету  Г)тільки поліфаги

 

Відповіді :

1 в  2а  3 б  4 а  5 б  6 в 7 а  8 б  9 б 10 в  11 б  12 в

Подобається