Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

План- конспект уроку з англійської мови по темі: “About myself. My Biographical time-line.” 5 клас

План- конспект уроку з англійської мови по темі: “About myself.  My Biographical time-line.” 5 клас

  Мета уроку :    

·       систематизація пройденого лексико –граматичного матеріалу;

·       формування комунікативних навичок усного мовлення;

·       формування навичок аудіювання через прослуховування тексту з  метою виділення ключової інформації ;

·        ознайомлення з елементами складання автобіографії;

·       виховання поваги та гордості до видатних українців через

   порівняння культур.                           

                              

Обладнання:  ТЗН: мультимедійний проектор, музичний центр, фотографії видатних українців: Т.Г.Шевченка, Лесі Українки.

 

Хід  уроку:

І.Орг.момент.  Підготовка класу до уроку.

     1. Бесіда з черговим .

      2.Оголошення теми , завдань уроку.

II.   Підготовка учнів до сприймання іншомовного матеріалу.                   

      1. Введення учнів в іншомовне середовище:

       a) опрацювання комунікативних кліше (  I think; I’m sure;  I believe; Well,      

                                                                             if you ask me; I don’t know for

                                                                             sure,but…)

  b) семантизація лексичних одиниць, які будуть використані на уроці .   

          (використання наочності, опису, перекладу на рідну мову)

         - biography

-        to be born

-        ballet

-        primary school

-        secondary school

-        university

-        to cheer

-        to clap

 

               II. Основна   частина уроку.

1.     Активізація  введених на попередньому етапі ЛГС:

a)     правила читання років ,дат в англ. мові;

b)    активізація вживання пройдених граматичних часів ( Present Simple, Past Simple, Present Continuous), засвоєних на попередньому етапі ЛО у формі комунікації в режимі  T – CL;

     T- P1, P2, P3;   P1 -P2 -P3 -P4…

2.     Формування комунікативних навичок усного мовлення

a)     Ex. 1 p. 98 St.b. ( опис картинок на яких зображені окремі моменти із життя дівчинки  Kate  );

b)    виконання  завдання в якому картинки необхідно розставити в правильному порядку.

3.     Формування комунікативних навичок  аудіювання ( listening  for key information) Ex. 2 p. 98 St.b.

a)     учитель акцентує увагу учнів на поставленому завданні, пояснює значення структури  to be in the play

     b)  учні прослуховують текст і перевіряють правильність

          розставлених  картинок ;          

             с) картинки із біографії  Kate виводяться на інтерактивну дошку, а

                 також  учителем  будується    Kates Biographical Time Line

1975 -    Kate was born.

  \

1980

    \

1983

    \

  1987

     \         і т. д.

d)    учні прослуховують текст вдруге і будують біографічну лінію Kate;

( учні виконують роботу в зошитах, один з учнів – біля інтерактивної дошки).

e)      перевірка правильності виконаного завдання проводиться в режимі  комунікативного  спілкування в режимі Р1 - Р2  -Р3  – і т.д.

Ex. 3 p. 98 St.b. ( asking  & answering  about facts & events)

4.      Ознайомлення учнів із біографічними даними видатних українців: Лесі Українки, Т. Г. Шевченка. (використання між предметних зв’язків

На інтерактивній дошці демонструється презентація про Т.Г.Шевченка і виводиться його  Biographical Time Line.

III.  Заключна частина уроку

1.     Підведення підсумків уроку.

2.     Д/з. Ex. 8 р.  99 st. b.( побудувати свою Biographical Time Line  і розповісти про найбільш яскраві моменти із власної біографії)                   

 

Подобається