Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ

І. СТВЕРДЖУВАЛЬНІ РЕЧЕННЯ:

 

1. ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ (НЕПРЯМЕ, БЕЗ ПРИЙМЕННИКА, ПРЯМЕ) + ОБСТАВИНА:

a). Непряме доповнення без прийменника стоїть перед прямим доповненням:

 

He shows me a nice film every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

He showed me a nice film yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора.

He will show me a nice film tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра.

 

b). Непряме доповнення з прийменником стоїть після прямого додатка:

He shows a nice film to me every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

He showed a nice film to me yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора.

He will show a nice film to me tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра.

 

c). Порядок слів вважається ПРЯМИМ, якщо присудок стоїть після підмета:

He shows nice films every day. – Він показує  гарні фільми кожен день.

 

d) Спонукальні речення.

Познакомьтесь с переводчиком китайского языка.- Meet the Chinese translator.

 

2. ОБСТАВИНА ЧАСУ + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ + ОБСТАВИНА

Every day he shows a nice film to me. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

Yesterday he showed a nice film to me. – Він показав мені гарний фільм вчора.

Tomorrow he will show a nice film to me. – Він покаже мені гарний фільм завтра.

  ІІ. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ

1). ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Загальне питання вимагає, як правило, короткої відповіді: Так або Ні.

У ЗАГАЛЬНИХ ПИТАННЯХ:

ДОПОМІЖНИЙ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ  ДІЄСЛОВО

Does he show nice films every day? – Чи він показує  гарні фільми кожен день?

Did he show nice films yesterday? – Чи він показував  гарні фільми вчора?

Will he show nice films tomorrow? – Чи він покаже  гарні фільми завтра?

 

ЯКЩО В ЯКОСТІ ПРИСУДКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДІЄСЛОВО TO BE,  ДІЄСЛОВО TO HAVE АБО  МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО

то вони само і використовуються в якості допоміжного:

1). ДІЄСЛОВО-ЗВ'ЯЗКА + ПІДМЕТ + ОСНОВНА ЧАСТИНА ПРИСУДКА (ПРЕДИКАТИВ)

 

This film is interesting. -  Is this film interesting?

Цей фільм цікавий. - Це фільм цікавим?

This film was interesting. -  Was this film interesting?

Цей фільм був цікавий. - Чи був цей фільм цікавим?

 

They have a book. - Have they a book?

У них є книги. - Чи є у них книжки?

They had a book. – Had they a book?

У них були книги. - У них були книги?

 

Примітка:

не буде помилкою, якщо ви скажете: Do you have a new textbook?

Ще більш розповсюджено у Великобританії: Have you got a new textbook?

2). МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + СМИСЛОВЕ ДІЄСЛОВО

They can play the piano. -  Can they play the piano?

Вони можуть грати на фортепіано. - Чи можуть вони грати на піаніно?

I may come in. - May I come in?

Я можу зайти - Можу я ввійти?

 2). СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

на першому місці використовуються питальні слова

Who - Хто

Whom - кому

When - коли

What - що

Which - який

Whose - чий

Where - де

Why - чому

how long - як довго

how many - скільки

how much  - скільки etc.

1). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ ДІЄСЛОВО

When did you go to your doctor last time? - Коли ви ходили до лікаря в останній раз?

Where do you live? - Де ви живете?

Who is absent today? - Хто сьогодні відсутній?

What is it?

Питання може бути  і до визначення підмета:

2). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК

Whose cap is it? - Чия це шапка?

What text are you reading? - Який текст ви читаєте?

What day of the week is today? - Який день тижня сьогодні?

 ІІІ. ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ

ПІДМЕТ + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО ІЗ ЗАПЕРЕЧНОЮ ЧАСТКОЮ NOT + ЗМІСТОВЕ  ДІЄСЛОВО.

 

I don't want any more tea, thank you. - Я не хочу більше чаю, спасибі.

I haven't seen you for a long time. - Я не бачив вас протягом довгого часу.

I am not ready yet. - Я ще не готовий.

He doesn’t show films every day. – Він не показує фільми кожен день.

IV. РЕЧЕННЯ З КОНСТРУКЦІЄЮ THERE IS / ARE

THERE + TO BE (IS, ARE, WAS, WERE …) + ПІДМЕТ + ОБСТАВИНА

There is a book on the table. - Книга на столі.

There are notebooks on the table. - Ноутбуки на столі.

There was a book on the table. - Книга була на столі.

There were notebooks on the table. - Ноутбуки були на столі.


 

 

Подобається