Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSE

PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSEТеперішній простий (неозначений) час. використовується для зазначення дій, які відбуваються регулярно (щоденно, щорічно,щотижнево тощо) або тоді, коли мова йдеться про природні явища. PRESENT SIMPLE ВЖИВАЄТЬСЯ, ЩОБ ВИРАЗИТИ:1. Повторювану чи постійну дію: ЗВИЧАЙНО - usuallyКОЖЕН ДЕНЬ - every dayДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ - twice a week4 РАЗИ В МІСЯЦЬ - 4 times a monthПО НЕДІЛЯХ - on SundaysПО ВИХІДНИМ - at week-ends, on one's free daysПО БУДНЯХ - on week-daysВРАНЦІ - in the morning (s)ВЕЧОРАМИ - in the evening (s)ЧАСТО - oftenРІДКО - seldomІНОДІ - sometimesЗАВЖДИ - alwaysПРАКТИЧНО НІКОЛИ - hardly everДОСИТЬ ЧАСТО - quite oftenДОСИТЬ РІДКО - rather seldomДУЖЕ ЧАСТО - very oftenНІКОЛИ - neverКОЖНУ СУБОТУ - every SaturdayВЗИМКУ - in winterВЛІТКУ - in summerНАВЕСНІ - in springВОСЕНИ - in autumnI usually go there in the morning.— Я зазвичай ходжу туди вранці.Where does he always play? — Де він завжди грається?We sometimes go to the seaside in spring. - Ми іноді їдемо на море весною.He usually gets up at 8 o’clock in the morning. - Він завжди встає о 8 годині вранці.They often watch movies in original. - Вони часто дивляться фільми в оригіналі.Do you always finish your classes at 12 a.m? - У тебе завжди закінчуються уроки о 12 годині?(Частотні прислівники зазвичай ставляться після підмету)2. Думки й почуття, постійні стани:I like it.— Мені це подобається.3. Незмінну істину, загальновідомий факт:The Earth goes round the Sun.— Земля обертається навколо Сонця.4. Дію в майбутньому, коли йдеться про щось заздалегідь заплановане. Вживаеться, зокрема, у розповідях про розклад руху транспорту, час трансляції теле-, радіопрограм тощо:The film begins at 18.15. — Фільм починається о 18.15.5. У реченнях з дієсловами, які не вживаються у тривалих часах(to be, to believe, to see, to hear, to like, to love, to hate, to know, to understand, to forget, to prefer, to remember, to suppose, to taste, to want, to feel, to wish, to recognise, to appear, to consist тощо):She doesn't understand this sentence.— Бона не розуміє це речення.6. У заперечних реченнях, які починаються з WHY:Why don't we go out? — Чому б нам не вийти?7. У підрядних речениях часу й умови:If you call me, 1 will try to help you.— Якщо mu зателефонуєш мені, я спробую тобі допомогти.

Подобається