Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Робота на тему: "Виховний аспект шкільного уроку "(на прикладі уроків з основ здоров’я)

 

Виховний аспект шкільного уроку

Одне з центральних місць у навчальному процесі займає творча індивідуальність педагога. Здатність управляти цим процесом - свідчення високого інтелектуального й духовного рівня вчителя, його професійної компетентності

Дуже відповідальний момент - установлення зв'язку вчителя з іще незнайомим йому учнівським колективом. Адже під час першого знайомства десятки очей учнів наче зливаються в одне око, яке допитливо пронизує вчителя, просвічує його, намагається збагнути всі його позитиви та негативи. Напруживши всю свою внутрішню енергію, учитель доброзичливо дивиться на своїх вихованців, зігріває їх поглядом, ламає ту стінку відчуження, що неминуче виростає між незнайомими людьми, і всією своєю істотою переконує: «Я ваш!»; він говорить слова, що знаходять відлуння в дитячих душах. І тоді між учителем та учнями наче пробігає якийсь струм, що єднає їх, творить одне, нерозривне ціле. Послані від учителя імпульси збуджують зацікавлення в учнів, і це почуття, оповите симпатією, з повною силою повертається до вчителя, додаючи йому творчої наснаги, бажання працювати.

Уміння зачаровувати учнів, захоплювати їх навчальним матеріалом, подавати інформацію в яскравій емоційно-образній формі - це велике щастя для вчителя, це найвищий прояв його педагогічної майстерності. Адже тільки за таких умов він навчає й виховує, збуджує думку та формує почуття, сприяє розвитку та становленню особистості. Бо можна добре оволодіти технологією викладання, мати достатні знання про свій предмет, успішно пройти «школу виучки», але коли з педагогічного арсеналу буде вилучено високий духовний настрій, темперамент, чулість, вразливість, емпатію, а на місце обговорення поставлено голий прагматизм і безчуттєву логіку доказів, то навчання стане холодним і безбарвним ремісництвом. Інтроверсія, безпристрасність сприймання та реакції на події, егоцентризм - це ті хворобливі симптоми, що зводять нанівець будь-яке педагогічне зусилля. Тільки органічне поєднання знання, виучки з педагогічною культурою, багатющою чуттєвою гамою, здатністю образно й творчо мислити спроможне оживити та підняти процес викладання до рівня мистецтва. Певною мірою учитель у класі - це режисер, актор та автор сценарію педагогічної п'єси-уроку. Виникнувши на основі продуманого замислу, ця п'єса часто-густо розвивається за законами імпровізації, тому що багатство та розмаїття педагогічних ситуацій невичерпні. Тому-то роль учителя аж ніяк не може бути зведена до якогось озвучувача підготовленого заздалегідь тексту, бо, як сказав Лессінг, «вимовляти правильно можна навчити й папугу. Мало розуміти, треба ще й відчувати».

Педагогічний артистизм учителя базується на гармонії мислення та почуття, на творчому задіянні фантазії та уяви, здатних надати емоційності й образності навчальному матеріалу, вплинути на чуттєвий світ дітей.

Як справедливо зазначає О. Булатова, у структурі педагогічного артистизму виділяється дві грані:

внутрішній артистизм - культура, емоційність, витонченість, гра уяви, образне бачення, здатність до імпровізації, внутрішня схильність до творчості;

зовнішній, спрямований на клас, артистизм - ігрова подача, «техніка» гри, особливі форми вираження своєї оцінки матеріалу, виведення учнів на ігровий рівень.

Варто наголосити, що художність педагогічного явлення полягає у спроможності зробити образним навчальний матеріал, тобто втілювати ці образи-»видіння» у тканину педагогічної діяльності. Вигода від такого способу організації навчального процесу очевидна, бо при емоційному сприйманні матеріалу значно посилюється мотиваційне ставлення учнів до навчання, зростає інтерес до пізнання, зникають скованість і нервозність, зміцнюються комунікабельні здатності.

На ще одну дуже важливу рису педагогічного артистизму вказав Ш. Амонашвілі: «Різні цінності, знання, морально-етичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особистісні риси вчителя, його оцінки, ставлення, його світогляд. Для дитини знання не існують без учителя, і якщо малюк полюбить свого вчителя, то значить, потягнеться і до знань. Якщо він недолюблює вчителя, боїться його, не бачить у ньому друга, то навчання втрачає для нього всяку цінність. Завоювати любов дітей - пекуча турбота першого (і всякого наступного) вчителя, тому що тільки через любов до свого вчителя дитина входить у світ знань і засвоює моральні цінності суспільства».

Багаторічна робота у школі «Чарівний світ» підтверджує правоту образно вираженої Ш. Амонашвілі давньої педагогічної істини про формований учителем внутрішній світ дитини як каталізатор її ставлення до навчання та всіх інших атрибутів шкільного життя. Тому не випадково сутність педагогіки все частіше трактується нині як триєдність науки, мистецтва й любові.

Школа, де створюється потужне пізнавально-активне поле позитивного потенціалу, стає тим омріяним місцем, до якого прагнуть діти. Усю свою роботу ми спрямовуємо на те, щоб таким місцем стала школа «Чарівний світ»: тут кожна дитина відчуває себе потрібною та значущою для інших, відчуває, що її люблять. Адже інакше й бути не може, бо кожен учень у школі повинен почувати себе щасливим. «Шкільне щастя» - це не якась вигадка вчителів-ідеалістів, а природна й необхідна для дитячої особистості атмосфера шкільного життя.

На перших етапах нашої роботи були розроблені технології створення пізнавально-активного поля позитивного потенціалу у процесі навчання дошкільнят та учнів різних вікових груп.

Сьогодні вже задіяно цілісну педагогічну програму, в основі якої лежить створення навчально-пізнавальної реальності з фантастичними елементами. Вона варіативна за змістом і формою й набуває ознак мовленнєвої, математичної, природничої, мистецької в залежності від дисципліни, що вивчається. Її операційні можливості передбачають:

подорож у світ математичних, природних, філологічних, мистецьких, людинознавчих понять;

одухотворення категорій, явищ, персонажів і спілкування з ними;

переміщення вздовж осі часу й уявне перебування у віддалених у минуле епохах, спілкування з людьми, що жили в різні історичні періоди;

переміщення у просторі й уявне перебування в географічно віддалених місцях;

перенесення в паралельні світи (книжковий, телевізійний, інтернетний);

спілкування з фантастичними істотами;

безпечне експериментування з поняттями, явищами, довільний вибір учинків, дій, що не призводять, як у реальному житті, до невиправних наслідків;

корекція подій, що відбулись;

повторний перебіг подій з метою зміни їх наслідків;

творча розбудова навчально-пізнавальної реальності, що здійснюється відповідно до законів її творення.

Навчально-пізнавальна реальність містить поряд з дійсними фантастичні елементи, що створюють сильне поле тяжіння, роблять навчання захоплюючим і привабливим. Дітям у цій реальності комфортно, цікаво й затишно. Вони відчувають, що школа належить їм.

Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я. Для роботи у школі  я  визначила напрямки через які можлива реалізація кожної складової здоров’я на прикладі уроків з основ здоров’я.

1 урок.

 

Тема: Загартування

 

Мета: Продовжувати формувати у учнів уявлення про природні чинники.(сонце ,повітря, вода), що зміцнюють здоров’я; розвивати вміння практично використовувати природні чинники для загартовування.

                                                                 Хід уроку

 

1.    Організація класу до уроку.

2.    Повторення вивченого матеріалу.

- Для чого ми їмо ?

- Які ваші вимоги до якості їжі,продуктів?

- Корисні?

- Назвіть традиційні українські страви?

 3. Вивчення нового матеріалу.

       - Які ви знаєте загартовування?

         3.1 Слово вчителя

      - Загартування, як відомо,- це послідовне підвищення опорності  організму  шкідливим впливом навколишнього середовища. Наш організм має здатність підтримувати свою теплову рівновагу на більш або менш постійному рівні, незважаючи на значні коливання температури зовнішнього середовища. Суть загартовування полягає в тому, що під впливом регулярної дії факторів зовнішнього середовища відбувається поступове пристосування організму до цих змін.Необхідно дотримуватися основних гігієнічних вимог і принципів.

- Принцип послідовності та свідомого ставлення до загартовування.

- Принцип різнобічності передбачає комплесне використання природних факторів загартовування.

 3.2 Загартовування повітрям

Загартовування повітрям – найдоступніше. Воно ґрунтується  на поступовому пристосуванні організму до навколишнього середовища .

Вимови до повітряних ванн

- Приймати повітряні ванни не пізніше, як за 1.5 години до і після приймання їжі.

- Вибирати місця для повітряних ванн, захищенні від сильного вітру.

- Не допускати перегріву та переохолодження організму.

Такі повітряні ванни сприяють систематичне перебування  на свіжому повітрю і зміцненню здоров’я

3.3  Загартування водою

 Загартування водою – це обтирання  та обмивання . Обтирання бажано проводити після ранкової гімнастики .Ще сильніший вплив  має душ, оскільки тут поєднуються і механічна дія води. Водні продовжувати восени і взимку.

Значно сильнішими загартую чим засобом є контрасні ножні ванни . Суть їх полягає в тому, що в один тазик наливається гаряча вода температурою 38 -40с), а у другій – холодна. Спочатку на 1.5 – 2 хвилини  ноги у гарячу воду,а потім на 5 -10 секунд у холодну.

Ці процедури значно підвищують загартованість, несприятливість  організму до застудних захворювань, особливо коли мерзнуть ноги.

 3.4Загартування сонцем.

Загартування сонячним промінням – також широко доступний засіб зміцнення організму дитину.

Перші сонячні ванни мають тривати не довше 5 -10 хвилин. Щодня можна додавати по 3 -5 хвилин і поступово довести їх тривалість до 30 -40 хвилин.

Після перебування на сонці  рекомендується відпочити в затінку, а потім прийняти душ, обмитися чи скупатися  розтерти тіло досуха.

3.   Закріплення вивченого матеріалу

Робота у зошиті.

4.   Підсумок уроку.

- Що таке загартування?

- Для чого потрібно загартуватися ?

- Які є види загартовувань?

- Як ви загартовуєтеся?

- Що таке СНІД і ВІЛ?

 

2 урок

 Тема: ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Практична робота. Складання правил здорового способу життя

Мета. Розвивати уявлення про здоровий спосіб життя; його складові; показати, що дотримання всіх складових — провідна умова збереження і зміцнення здоров'я.

Обладнання. Малюнки, ілюстрації, де зображені діти, які піклуються про своє здоров'я, таблиця "Моє здоров'я".

                                                                           Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

—  Що найдорожче і найцінніше у житті?

— Які показники здоров'я ви знаєте?

— Які прислів'я знаєте про здоров'я?

— Для чого потрібне здоров'я?

III. Вивчення нового матеріалу.

1.  Створення проблемної ситуації.

—  Ми ознайомилися із поняттям "здоров'я", його основними ознаками. Кожен хотів би бути здоровим. Як, на вашу думку, треба піклуватися про своє здоров'я, як його берегти?

2.  Розв'язання проблеми, поставленої вчителем.

На дошці ромашка "Моє здоров'я". (Діти зривають по одній пелюсточці і коментують прочитане, доповнюють.)

3. Висновок. Кожна людина повинна берегти і зміцнювати своє здоров'я. Іграшку, книжку, одяг можна купити за гроші, але здоров'я — не купиш. Саме тому з раннього дитинства треба дотримуватися здорового способу життя. 

Здоровий спосіб життя - це дотримання режиму дня, правил гігієни, правильне харчування, заняття спортом, фізичною працею, загартовування, відмовлення від шкідливих звичок.

4. Робота з підручником.

а)  Розгляд і аналіз малюнків.

б)  Самостійне опрацювання тексту підручника (с. 14).

в)  Робота за схемою.

г)  Відповіді на запитання.

Фізкультхвилинка.

Всі піднесли руки — раз,

І навшпиньки став весь клас.

Два - присіли, руки вниз,

На сусіда не дивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Хто старався присідати —

Може вже відпочивати.

IV. Закріплення вивченого.

1.  Робота в зошиті.

Завдання 1. Продовжити речення.

Завдання 2. Колективна робота.

Завдання 3. Самостійна робота.

Завдання 4. Коментоване завдання.

Завдання 5. Прочитати і пояснити зміст вислову.

Завдання 6. Записати свій індивідуальний паспорт здоров'я.

2.  Релаксаційна пауза.

Гра "День — ніч".

А зараз ми пограємо з вами гру: "День — ніч". У нас будуть "сови" і "діти". Якщо "сови" літають — отже, "ніч", всі завмирають в тих позах, в яких застав їх виліт "сов". На слово - "день" "діти" прокидаються, а всі "сови" "засипають", завмирають в тій позі, в якій вони були.

Вчитель ділить учнів на дві команди — одна з них "Сови", друга - "Діти".

— Коли я скажу — "день", всі "сови" "заснуть", а "діти" почнуть показувати те, що вони роблять протягом дня: встають, вмиваються, їдять, ідуть в школу і т. д. А якщо я скажу: "Ніч" — прокинуться "сови" і почнуть літати, а "діти" "заснуть" в тій позі, в якій застала моя команда.

3.    Творче завдання "Закінчіть речення".

1.  Свої зуби я____________

2.  Свої руки я____________

3.  їсти я більш за все люблю________

4.  Займатися спортом я____________

5.  Обливатися холодною водою я____________

6.  Купатися я____________

7.  Сплю я найкраще тоді, коли____________

8. Вранці я прокидаюся____________

4.    Розв'язування кросворда.

Практична робота. Складання правил здорового способу життя.

Мета. Закріпити знання учнів про здоровий спосіб життя. Вчити дотримуватися всіх складових здорового способу життя. Сприяти тому, щоб вони перейшли у звичку.

а) Скласти рецепт здорового способу життя.

б) Вчити позбавлятися шкідливих звичок.

в)  Підведення підсумків.

V. Підсумок уроку.

— Що таке "здоровий спосіб життя"?

— Які поради щодо здорового способу життя ви виконуєте?

— Які не виконуєте? Чому?

Послухайте поради, як слід піклуватися про себе.

Друже, щоб здоровим бути,

Треба навички здобути,

Про здоров'я піклуватись:

Перш за все — не лінуватись,

І здружитися із спортом,   

Рідко ласувати тортом,

Воду крижану не пити

І ніколи не палити!

Щоб знешкодити мікроби,

Руки мий щоразу чисто,

Не забудь щоденно їсти

Овочі і фрукти різні —

Всі вони тобі корисні.

Вранці й ввечері, мій любий,

Завжди-завжди ти чисть зуби.

 Урок 3

Тема: Здоров’я – найдорожчий скарб. Сім’я, як осередок збереження і зміцнення здоров’я в суспільстві.

Мета: Допомогти усвідомити дітям, що здоров’я – це великий дар, не тільки для людини, а й для всього суспільства, а сім’я – осередок збереження та зміцнення здоров’я. Формувати уяву про здоров’я та здоровий спосіб життя, вміння піклуватися про всіх членів сім’ї. Вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи. Розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності. Виховувати бажання підтримувати традиції здорового способу життя в сім’ї.

                                                                   Хід уроку

І. Організаційний момент

Встаньте діти, ви рівненько

Посміхніться всі гарненько.

Посміхніться ви до мене,

Поверніться до гостей,

Привітайтесь: «Добрий день!»

Девіз нашого уроку:

Не просто слухати, а чути,

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

Усі люди відрізняються один від одного, кожен із нас унікальний, має свій колір очей і волосся, характер, настрій.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

         Уроки теж бувають різні. Мені б хотілось, щоб сьогодні ми з вами створили цікавий, змістовний творчий урок. Давайте його оживимо. Уявіть , що наш урок – це людина (звертаю увагу на монітор з ескізом контуру людини, на який по черзі з поясненням з’являються зображення частин тіла).

Нашому уроку потрібні такі деталі:

-          Голова

Ми будемо думати , замислюватись, розмірковувати

-          Очі

Ми будемо бачити, придивлятися, спостерігати

-          Вуха

Ми будемо слухати, прислухатися, чути

-          Рот

Ми будемо говорити і спілкуватися

 

-          Руки, ноги, тулуб

Ми будемо виконувати різноманітні рухи

-          Серце

Ми будемо відчувати, шукати правильне рішення. Адже, як говорив Антуан де Сент- Екзюпері: «шукати потрібно серцем - найголовнішого очима не побачиш»         Щоб наша співпраця була пізнавальною і корисною, ми всі маємо працювати активно, старанно, дружно, наполегливо.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

Технологія «Мозковий штурм».

         Уявіть, що ви заблукали. Перед вами роздоріжжя. На великому камені можна прочитати написи.

Перша  дорога:  Направо  підеш  —  багатство  знайдеш, а здоров’я втратиш.

Друга дорога: Наліво підеш — половину багатства знайдеш, а половину здоров’я втратиш.

Третя  дорога:  Прямо  підеш  —  багатства  не знайдеш, проте здоров’я збережеш.

    Який ваш вибір?

Обґрунтуйте свою думку.

Висновок.  Найкраще  піти  третьою  дорогою, оскільки здоров’я — головне багатство людини. Тож тема нашого уроку «Здоров’я – найдорожчий скарб». Але ми на сьогодні готували не просто урок, а урок-проект .

Чому кажуть, що здоров'я - найдорожчий скарб?

Проблемна ситуація

- Діти, а що означає бути здоровим? Яку людину можна назвати здоровою?

(Бути здоровим - значить бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим).

    Діти, підніміть руку, хто жодного разу не хворів.

    Нажаль таких серед вас немає. За своє недовге життя ви встигли перехворіти, а дехто навіть встиг нагородити себе хронічними, тобто постійними хворобами.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь :

- Чи можна надалі уникати захворювань?

- Що для цього потрібно робити ?

ІV. Вивчення нового матеріалу

Готуючись до  уроку учні поділились на 3 групи: «Всезнайки», «Чомучки», «Супер сімейка». Кожна група мала своє завдання.

Слово надається 1 групі «Всезнайки»

Учень1.

    Група «Всезнайки» працювала над питанням

«Як зберегти здоров’я»

- Що найбільше впливає на зміцнення і збереження здоров’я людини?

Під час уроків ми засвоїли поняття - “режим дня”:

    -   Спати не менше 9 годин

    -  Лягати спати і прокидатися в один і той же час  

     -  Харчуватися в один і той же час

     -  Регулярно гуляти на свіжому повітрі

Учень 2. Ми провели опитування серед однокласників:

дотримуються режиму дня  - 20 учні ,

не дотримуються режиму дня - 8 учнів

Група дослідників з’ясувала, як дотримання режиму  дня впливає на успішність учнів:

Серед учнів, які дотримуються режиму дня  - 16 мають високий і достатній рівень навчання,   4 – середній.

Учень 3. Також ми проаналізували, як дотримання режиму дня впливає на  здоров’я учнів:

З 20  учнів, що дотримуються режиму дня 3 учнів хворіють більше 1 разу за семестр, а 17 не хворіють

З 8 учнів, що не дотримуються режиму дня 7 учнів хворіють більше 1 разу за семестр, а 1 не хворіє

Учень 4.  Наші висновки:

    Щоб бути успішним!

    Щоб бути здоровим!

    Щоб встигати багато зробити!

    Щоб завжди мати хороший настрій!

  ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЯ режиму дня!

Учень 5. Важливим чинником збереження здоров’я є раціональне харчування

«Ми живемо не для того щоб їсти, а їмо для того , щоб жити»  - говорив древній філософ Сократ.

Важливо їсти не тільки вдосталь, а й правильно. Наш організм повинен отримувати різноманітну їжу, насичену білками , жирами, вуглеводами, а також вітамінами і мінеральними речовинами.

Доцільно приймати їжу 3-4 рази на день, в певні години.

Корисно вживати продукти рослинного та тваринного походження і не зловживати такими продуктами як чіпси, тістечка, кури гриль, тому що вони насичені барвниками та хімікатами. Ми з’ясували, що здорова їжа повинна стати нашим головним другом.

Не вживайте не якісні і шкідливі для організму продукти!

Учень 6. Не менш важливим для зміцнення здоров’я є загартовування, заняття спортом та рухова активність. Фізичні вправи розвивають організм, зміцнюють м’язи, серце та інші органи, вимагають глибше дихати, покращується кровообіг, дають змогу залишатись стрункими та захищають від багатьох хвороб.

Тому ми підготували комплекс вправ, які допоможуть вам стати спритними та здоровими.

Фізхвилинка

Учень 7. Наша група підготувала проектну папку в якій зібрали цікавий матеріал з даного питання,  малюнки, фотографії.

І ми можемо зробити висновок:

 - Для збереження здоров’я, треба вести здоровий спосіб життя.

Друга група «Чомучки»

Учень1. Перед нами поставили завдання з’ясувати, які чинники негативно впливають на життя і здоров’я людини? Що ми знаємо про шкідливі звички?

До цього уроку підготували проектну папку  на тему: «Що таке добре і що таке погано».

Учень 2. Ми розподілили обов’язки. Одні учні добирали матеріал про шкоду алкоголю, куріння та наркотиків. Інші про рекламу і антирекламу шкідливих звичок.

Була організована виставка малюнків: «Корисні і шкідливі звички», ми підготували приказки, прислів'я, легенди про корисні звички.

Учень 3. Щоб таке звичка? Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову і знову – це і є звичка.

Звички бувають шкідливі і корисні. Найбільшу шкоду організму людини приносять такі звички: алкоголь, куріння, наркотики, токсикомані

Учень 4. Тютюн називають – «чортове» зілля. Існує легенда про те, як утворилось слово табак і тютюн

Летів якось чорт. Та кудись задивився

Й на вербу суху животом настромився.

Помер. Може, правда, а може брехня –

Посипалася з чорта того порохня.

Ішли мужики. Порохню найшли:

Вони недалечко там поле орали.

Кишені діряві були, як на зло,

Тож, чортове зілля повсюди зійшло.

Понюхали – листя духмяним здалося.

Комусь до смаку воно дуже прийшлося.

«Ти ба!» - мовив хтось, і від цього «ти ба»

З’явилася назва у зілля – ТАБАК.

Багато з тих пір табаку розвелося.

Пізніше курити його повелося.

А хтось, кажуть, сплюнув і вигукнув: «Тю!»

З’явилась у зілля ще й назва «ТЮТЮН»

Учень 5. Негативний вплив шкідливих звичок викликає тяжкі хвороби: туберкульоз, СНІД,  виразка шлунку, біль у ногах, хвороби серця,  хвороби шкіри, отруєння,  неврози.

Чому ж людина палить?

Результати досліджень свідчать про те, що багато курців набули цієї звички у підлітковому віці. Тиск збоку товаришів і бажання бути схожим на дорослих спонукає багатьох підлітків до паління. Цю  звичку важко перебороти, оскільки тютюновий дим містить нікотин, який спричиняє наркотичну залежність у людини, що палить.

Учень 6. Висновки

Мати або не мати шкідливої звички - справа особиста. Але якщо ви хочете гордо заявити про себе як про людину без шкідливих звичок, або якщо здоров'я вже не дозволяє ці самі звички, то ваш вибір - здоровий спосіб життя!

Вчитель. А хто допоможе вам зміцнити своє здоров'я? (сім'я)

Слово надається 3 групі «Супер сімейка»

Учень 1. Перед нами поставили питання:    Яку роль відіграє сім’я у збереженні та зміцненні здоров’я дитини?

Учень 2.

Кожній людині

Слід пам’ятати:

Хто його батько,

Хто його мати.

Тільки в любові кріпне родина.

Тільки свободою кріпне країна.

Учень 3. Всесвітня організація охорони здоров'я каже: «Здоров'я починається в сім'ї. Здорові діти - здорова сім'я. А здорова сім'я - здорова держава».

А щоб краще вам зрозуміти цей вислів, то подивіться на цей гранат. Кожне зернятко в ньому - це сім'я, в якій живе дитина. Якщо декілька зерняток починає псуватися, чорніти, гнити, то згниє весь гранат. Так само: якщо нездорові, некріпкі сім'ї, то в цілому не здорова держава.

Учень 4. Пропонуємо вам гру « Мікрофон» .

Розв’язування ситуативних задач.

- Маленький братик сумує, а ти   …

- У сестрички не виходить задача, а ти   …

- Тато миє машину, а ти   …

- Мама прийшла втомлена з роботи, а ти   …

- Бабуся себе погано почуває, а ти   …

Учень 5. Наша група «Супер сімейка» підготувала проектну папку і дійшла висновку, що ким би ми не стали, прикладом для нас завжди будуть наші рідні. Адже саме в сім’ї можна знайти підтримку, любов і щастя.

 V. Закріплення вивченого матеріалу (рефлексія)

1. Робота в зошиті (с.16) Що на твою думку, може зробити життя щасливим? Заповнити піраміду.

2. Метод «Прес» (робота із прислів’ями в парах)

Знання нашого народу про здоров'я відобразилися в усній народній творчості: прислів'ях і приказках. Давайте пригадаємо їх.

(В  учнів  з  кожної  пари  на  парті  є конверт  зі «Скарбом народної мудрості».) Ваше завдання: зібрати  відповідні  розрізані  частинки  прислів’їв, обміркувати і пояснити їх зміст.

VІ. Підсумок уроку

Вправа «Шлях Здоров’я»

Вчитель. На дошці прикріплено плакат з малюнком Палацу Здоров’я, до якого веде стежка. Візьміть кольорові паперові «сліди». Напишіть на них те, що , як ви вважаєте, приведе вас до «Палацу Здоров’я». Капітани, прикріпіть «сліди» на «шлях Здоров’я». (Заняття спортом, активний відпочинок, загартовування, корисні звички, особиста гігієна, дотримання режиму дня, ранкова зарядка, ігри на свіжому повітрі, правильне харчування)

 Вчитель.

Здоров'я родини - здоров'я дитини.

 В цю істину вкладено глибокий зміст.

 Здорова родина - здорова дитина.

 У цих двох поняттях прокладено міст.

 Хай міст цей єднає батьків і дітей,

 Щоб правильно й радісно жити,

 Іти по життю із девізом в руках:

 «Здоров'я потрібно цінити»

Презентації до уроків :

 

 

 

 Висновки.

Таким чином впровадження здоров'язберігаючих технологій, реалізація фізичної складової здійснюється через:

♦ ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи

(оздоровчу рухливу діяльність);

♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання,

ходіння тощо;

♦ використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

♦ виконання дихальних вправ;

♦ виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних

точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити

відповідний робочий настрій на весь навчальний день;

♦ навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики

захворювань;

♦ знання свого особистого рівня здоров’я;

♦ навчання правильному та регулярному чищенню зубів;

♦ навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці,

відпочинку;

♦ навчання культурі споживання їжі.

Реалізація соціальної складової здійснюється через:

♦ використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу;

♦ створення умов для самовираження учнів;

♦ стимулювання аргументації відповідей;

♦ заохочування ініціативи учнів;

♦ розвиток інтуїції, творчої уяви учнів;

♦ зосередження уваги на якості мовлення;

♦ демонстрація правильного мовлення;

♦ закінчення уроку повинно бути своєчасним;

♦ використання на уроці засобів:

- диференційованого навчання

- проблемного навчання

- діалогового навчання

- рефлексивного навчання

- колективної розумової діяльності ;

♦ використання зв’язків з іншими предметами;

♦ використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;

♦ використання дидактичного матеріалу;

♦ надання різнорівневих домашніх завдань;

♦ ініціація різноманітних видів діяльності;

♦ здійснення взаємоконтролю;

♦ навчання дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях,

їдальні, громадському транспорті;

♦ навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій!

Подумай! Прийми рішення!»;

♦ навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами.

Реалізація психічної складової здійснюється через:

♦ створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

♦ дотримання позитивного мислення;

♦ демонстрацію ненасильницьких засобів навчання;

♦ навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями;

♦ навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, задатків;

♦ здійснення самооцінки, самоконтролю;

♦ здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо;

♦ навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я;

♦ навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях;

♦ навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу;

♦ музикотерапію;

♦ кольоротерапію.

Реалізація духовної складової здійснюється через:

♦ навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи,

до дорослих;

♦ навчання відповідальності за власні дії та вчинки;

♦ вироблення навичок самообслуговування;

♦ навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;

♦ навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі,

мистецтві, літературі;

♦ навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати

прояви зла в собі;

♦ навчання усвідомленню життєвих цінностей.

 

Джерело:

Література

1. Т. Бойченко. Валеологія в школі і вдома. – Київ – Логос – 1999.

2. Т. Бойченко. Валеологія в школі. – Київ, 2001.

3. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р.

4. Мельник С. Здоров'я та духовність - через освіту. Директор школи. – 2003 - №44.

5. Скляр В.Ф. Здоров'я учнів і навчальний процес. – Педагогічна скарбниця Донеччини. 1997. – №2.

6. Таранова О., Челах Г. Здоров'язбережувальний педагогічний процес. Завуч. - 2008. - №19-20.

7. Никифоренко О. Школа на шляху до здорового способу життя. Завуч. - 2008. - №19-20.

8. Гонтаровська Н. Інноваційне середовище як фактор розвитку особистості. Директор школи. – 2008. - №9.

9. Шульга С. Оздоровчі технології. Директор школи. – 2008. - №9.

10. Кирилюк Л., Шубіна Т. Школа життєтворчості - шлях до успіху. Завуч. – 2006. - №15.

Предмети: Основи здоров'я, Освіта в цілому

Класи: Середня школа, Початкова школа

 

Подобається