Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Урок з основ здоров’я"Толерантність"

 

Тема: Толерантність

Мета:

●розкривати суть етичних понять: толерантність, нетерпимість, повага; формувати вміння обґрунтовувати важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування; створити умови для формування терпимості до відмінностей між людьми (індивідуальних, відмінностей за статтю, віком, соціальним станом, національністю, расою, світоглядом);

●розвивати навички соціальної поведінки; виробити принципи толерантної поведінки, вміння працювати у групах; розвивати навички терпимого ставлення до інших людей, націй, культур;

●сприяти виробленню активного неприйняття будь-яких форм дискримінації, вихованню толерантності, гуманізму.

Обладнання: підручник, зошит, ілюстрації, презентація «Толерантність», кольорові олівці, пелюсточки з кольорового паперу, картки.

Толерантність — повага, прийняття і правильне

розуміння багатого різноманіття культур нашого

світу, наших форм самовираження та способів

виявів людської індивідуальності.

Декларація принципів толерантності (1995),

прийнята й підписана в Парижі 185

державами - членами ЮНЕСКО

Ключові поняття: повага, самоповага, толерантність, нетерпимість.

Тип уроку: інтегрований.

Хід уроку

 

І. Організація класу до уроку

Заходить учитель — треба встати.

Дозволить сісти — тихо сядь.

У школі, у класі не шуми, тільки руку підійми.

Щирість, доброта, старання!

Тож прийміть мої вітання.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні в нас із вами надзвичайна розмова. Наша розмова буде про толерантність. Дізнаємося, чи важливе шанобливе ставлення до інших для успішного спілкування, спробуємо оцінити власну поведінку з позиції толерантності. Але спершу давайте привітаємось.

 

 

Учні об'єднуються в з групи. Кожна група отримала завдання: попередньо дізнатись, як вітаються різні народи світу (японці, європейці, ескімоси).

Група 1 — ви вітаєтесь, як японці (вклоняються);

група 2 — ви вітаєтесь, як європейці (потискають руки).

група 3 — ви вітаєтесь, як ескімоси (труться носами).

 

Учитель. У такій незвичайній формі привітання ми висловили повагу одне до одного, що є складовою толерантності.

Усі люди різні, неповторні, відрізняються характером, мовою, релігією звичаями, ідеями, кольором шкіри. Щоб таке розмаїте людство жило в мирі, злагоді, потрібно бути толерантними. Толерантність — це терпимість і повага до інших людей.

IV. Засвоєння нових знань

Як виявляти толерантність у спілкуванні з людьми?

Учитель. Я пропоную вам послухати «Притчу про аксакала».

Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, що усі сини та невістки, дочки й зяті жили разом у мирі і злагоді?». Не може вже говорити старий — подають йому папір, олівець, і він довго пише. Коли випав із рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі — там 100 разів було написане одне слово.

Здогадайтесь, яке?

На аркуші 100 разів було написане слово терпимість!

Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить латиною.

Толерантність людей є найважливішою умовою миру і злагоди у сім’ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні відносини постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то однобічну перевагу, а то й зіткнення безпосередніх інтересів. У різних людей — різні погляди на життя, працю, кохання, тощо.

- Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприйняла ваші погляди? Виявляти нетерпимість чи бути толерантним?

Учитель. Давайте познайомимося із значенням слова «толерантність».

 

Презентація слайдів

Робота в парах

(Кожна пара становить правило толерантної поведінки (відповідно до ситуації, яку аналізували). Визначає, як уникнути суперечки.)

Гра «Що таке толерантність»

(Учні отримують завдання.)

1. По черзі назвіть те, що відрізняє вас від однокласників.

2. Як ви розумієте слова французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері «Якщо я чимось не схожий на тебе, я цим зовсім не ображаю тебе, а навпаки - обдаровую тебе».

3. Чим можете допомогти людям, які мають проблеми зі здоров'ям?

 

Учитель. А чи потрібне у спілкуванні почуття шани, прихильне ставлення, визнання чиїхось заслуг? (Заслуховуються відповіді учнів.)

- Наведіть приклади.

Учитель. Чи можна поважати людину й бути до неї не толерантним? (Відповіді.)

- Що означає поважати інших?

Робота в зошиті кольоровими олівцями

Фізкультхвилинка

Усміхнись, як сонечко привітно.

Похились, як ця маленька квітка

Ти присядь, пригни малу травичку.

Нахились, помий руки в водичці.

 V. Закріплення нового матеріалу

Гра «Заверши речення»

Учитель. Я пропоную вам обрати стиль поведінки, завершивши речення.

1. Коли я зустрічаюсь з людиною, яка співає невідомі мені і незрозумілі через чужу мову, пісні, я намагаюся...

2. Коли я поїду до іншої країни, передусім я...

3. Коли я чую чужу мову, мене це...

4. Коли я опиняюся у музеї іншої країни, я...

5. Коли я бачу вияви неукраїнської культури, я...

6. Коли мені щось не подобається у традиціях, звичаях інших людей, я...

7. Якщо мені щось не подобається в будь-якій людині, я...

8. Якщо я спілкуюсь з віруючою людиною, віри якої не сприймаю, я...

9. Якщо я не розділяю чиїхось думок, я...

Робота з підручником (с. 61)

 

Учитель. Як ви вважаєте, чим визначається ставлення до інших культур, народів, звичаїв, традицій?

(Це визначається культурою самої людини, це є виміром її моральних цінностей.)

Учитель. Ми з вами з’ясували суть етичних понять «толерантність», «нетерпимість», «повага», «взаємоповага». Тепер спробуємо дати характеристику людині, якій притаманне толерантне ставлення.

Робота у групах

(Формуються чотири групи учнів, кожна група отримує картку з різними рисами людини.)

Учитель. Спробуйте вибрати п'ять рис, які, на вашу думку, відповідають людині з толерантним ставленням.

Ознаки толерантності

Картка 1

Поблажливість, зловтіха, егоїзм, конфлікт, доброта, повага, розуміння, миролюбність, безсердечність, співчуття, великодушність, безтактність.

Картка 2

Доброта, сердечність, хвастощі, рівність, грубість, милосердя, зарозумілість, співчуття, прихильність, повага, великодушність.

Картка 3

Миролюбність, безсердечність, прощення, рівність, повага, милосердя, запальність, діалог, роздратування, сердечність, конфлікт, великодушність.

Картка 4

Підтримка, миролюбність, співпраця, рівність, співчуття, скупість, брехня, згода, заздрість, милосердя, великодушність, доброта.

Риси, які найчастіше трапляються, записуються на дошці

Учитель. Подумайте, а чи всі ми володіємо цими рисами? Чи всі ми можемо спокійно вислухати одне одного? Підтримати у скрутну хвилину, зрозуміти це... (Діти закінчують речення.)

- А чи можемо ми змінити себе? Чи можемо ми виховати у собі ті риси, про які сьогодні говоримо? Як ми можемо це зробити?

(Обговорення літературних джерел про толерантність.)

«Горбатенька дівчинка» В. Сухомлинського

Учитель. Прочитаємо оповідання, вдумаємось, чому воно має такий заголовок.

 

Запитання

- Який іспит витримали діти?

- Що ви можете зробити для таких людей?

- Чим незнайомка відрізнялась від дітей?

Хвилинка роздумів

Знайдіть в людині її найкращі риси і сторони.

1. Зрозумійте, чому вона так себе поводить, чим відрізняється від вас.

2. Знайдіть в ній те, чого зможете навчитися.

3. Ніколи її не критикуйте і не осуджуйте.

4. Не ставте себе вище неї.

5. Полюбіть в ній себе.

VI. Підсумок уроку .Рефлексія

Квітка толерантності

Подобається