Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Види педагогічних рад

ВИДИ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

В залежності від цільового призначення, функціонального призначення розрізняють такі види педагогічних рад:

1.     Науково-педагогічні.

2.     Психолого-педагогічні.

3.     Тематичні.

4.     Проблемні.

5.     Настановчі.

6.     Підсумкові.

7.     Комбіновані.

Науково-педагогічні педради передбачають підвищення наукового і методичного рівня викладання основ наук, впровадження в педпрактику інноваційних технологій навчання й виховання, досліджень, провідних ідей перспективного педагогічного досвіду.

Психолого-педагогічні педради спрямовані на підвищення рівня психологічної освіченості вчителів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Педради даного типу допомагають забезпечувати сприятливий мікроклімат для продуктивної діяльності усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Тематичні педради спрямовують діяльність педагогічного й учнівського колективів на забезпечення ефективності викладання основ наук, підвищення рівня ЗУН учнів, їх виховання й розвитку, формування творчої особистості з активною життєвою позицією.

Проблемні педради обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми навчально-виховного закладу, розробляють концепцію розвитку школи, затверджують статут.

Настановчі педради аналізують результати роботи навчального закладу за рік, обирають науково-методичну тему або визначають тактичні й оперативні цілі реалізації проблеми в поточному році; обговорюють і затверджують план роботи школи на рік.

На підсумковій педраді здійснюється перевід учнів у наступні класи, випуск зі школи.

Комбіновані педради проводяться в залежності від цільових установок, поєднуючи в собі особливості вищезгаданих видів засідань.

У роботі колективів навчальних закладів практикуються ІІІ типи педагогічних рад в залежності від використаних форм та типів.

Функціональне призначення педрад різних типів потребує переосмислення, серед практиків триває пошук  нових підходів у підготовці засідань, ефективних форм проведення.

Керівник школи разом із педколективом вирішує навчальні проблеми навчально-виховного процесу під час проведення педрад, робота якої планується в довільній формі відповідно до потреб. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Ефективність проведення педагогічної ради залежить від багатьох факторів, серед яких вибір форми проведення є одним із визначальних.

Відхід від заформалізованих стереотипів спонукає керівників закладів освіти шукати форми проведення педагогічних рад партисипативного характеру, ефективних у плані досягнення прогнозованого результату.

 

Подобається