Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

вивчення біографії письменника (методи)

1.      Принципи вивчення життєпису

(за

    Є. Пасіч-ником)

3.      Вивчення біографії в нерозривному зв’язку з творчістю

 

Вивчення

біографії як підготовки до сприймання

твору

 

Вивчення біографії в нерозрив

ному зв’язку з епохою (принцип історизму)

 

Постановка конкретних специфічних завдань, що випливають з особливостейжиття та творчості письменника

Акцентуванняуваги на неповтор-ності кожного життєвого шляху

Всебічне освітлення особистості митця як живої людини з прита-манними їй рисами характеру

Всебічне освітленнядіяльностімитця

 

 

Ефективні

 технології

Проектні,

ІКТ

Інтерактивні

Ігрові

Проектні, ІКТ, ігрові,

інтерактивні

Інтерактивні

Ігрові

 

ІКТ,

проектні

 

Інтерактивні

Проектні, ІКТ, інтерактивні

Ефективні

 методи

Інформа-

ційний

дослід

ницький проект;

прикладний

проект

Художня монологічна розповідь; частково-пошуковий

Оглядовий проект, диспут

Розповідь з постановкою завдань

Майстерня з вивчення біографії письменника;

тестування;

ефект присутності

Майстерня біографії письменника

Оглядовий проект

 

Ефективні прийоми

 

Укладання рукописної збірки поезій; укладання гіперпосилань; складання кросвордів, афоризмів, крилатих висловів; укладання хронологічних таблиць; бібліографічне дослідження; інсценізація твору; ,

 

 

Розповідь із самостійною роботою учнів;

гра «Що?Де?Коли?»; інсценування;

прес-конференція; написання біографічного етюду; наголос на кульмінаційному моменті в житті.

Створення віртуального музею письменника; гра «Брейн-ринг»,демонстрація уривків з кінофільмів про

письменника; прес-конференція.

 

«Розумники і розумнички»;

Написання біографічного етюду; складання порівняльної таблиці життя і творчості письменників,

,

 

«Я відкриваю для себе. ..»; вивчення вірша про письменника;

випуск газети;

психологічний тест, розповідь про приватне життя митця;

укладання порівняльних таблиць; дослідження щоденникових записів, мемуарів..

 

«Зустріч з письменником»,

«Невідомий…»;

написання біографічного есе «Обличчя майстра»,

 

Створення презентації,

заочної літературно-краєзнавчої екскурсії;

виготовлення мапи життєвого шляху митця.

 

 

Приклади вивчення життєпису

письмен-ника

Т.Шевченко «Три літа», І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

 

 

 

Т. Шевченко «В казематі», І.Франко «Зів’ялелистя»,Леся Українка «Лісова пісня», В.Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я…»

Ю.Яновський, поети- емігранти, поети-шістдесятники

Т. Шевченко-П.Куліш,

М. Вороний,

П.Тичина-

М. Рильський,

Ліна Костенко «Маруся Чурай»,

Г. Сковорода

Панас Мирний,

В. Винниченко,

О.Кобилян-ська,

 М. Хвильовий,

 

 

В. Сосюра,

П. Тичина,

М. Рильський,

О.Вишня, О.Довженко,

Т. Шевченко,

І.Франко,

Леся Українка,

О.Довженко

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається