Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Нормативні документи

Річний план                           

Положення про бібліотеку

Првила користування бібліотекою

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року

Посадова інструкція завідувача бібліотеки

 

 

Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.10.2017 № 1-38/4174
Наказ Міністерства Фінансів України від 13.09.2016 № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання"
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників"
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року №1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками"
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2012 № 868/883/882 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"

 

Нормативні документи

 Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Наказ МОН від 02.12.2013 № 1686 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"

Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2013 р. №417 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" у 2013/2014 навчальному році"

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну національну програму "Освіта"" від 03 листопада 1993 р. №896

Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" від 17 квітня 2003 р. №347/2002

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. №651-XIV

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р № 32/35-ВР

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система стандартів з Інфор­мації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01 -01

Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

Лист Державного казначейства України від 22.09.2005 р. № 07-04/1827-7745 "Про віднесення до бібліотечних фондів"

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ

Лист Державного казначейства України від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163 "Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ"

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року №1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками"

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛЮТЕКАРЯ-МЕДІАСПЕЦІАЛІСТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Про доплату за завідування бібліотекою

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ