Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Інноваційна діяльність

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у навчальних закладах:

Закон України «Про освіту»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Закон України «Про дошкільну освіту»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
Закон України «Про загальну середню освіту»http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14
Закон України «Про інноваційну діяльність»http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15

 

Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2012  № 778http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,  затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12