Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Методична робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 

Основна мета:   Зростання професійної компетентності, майстерності вчителів, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, залучення педагогів до дослідницької  та видавничої діяльності

Завдання:

  • проектування освітнього процесу на нових світоглядних та ціннісних засадах;
  • глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень, навчальних планів,  підручників, посібників, розуміння їх дидактичних засад з позиції мотивації учасників освітнього процесу на підвищення якості навчальної діяльності;
  • створення оптимальних умов для здійснення освітньої діяльності;
  • різнобічний розвиток здібних та обдарованих учнів, реалізація їхніх  творчих запитів відповідно до програми «Обдаровані діти»;
  • забезпечення фундаментальної підготовки школярів з обраного профілю навчання;
  • цільове впровадження в навчальну практику сучасних інноваційних технологій;
  • залучення педагогічних працівників до дослідної роботи;
  • творче співробітництво учнівського та педагогічного колективів.

 

Очікуваний результат:

релевантність форм і методів, стратегії методичної роботи з педагогічними кадрами особистісно орієнтованому управлінню, навчанню і вихованню.