Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ щодо пошуку, підтримки, навчання і виховання обдарованих дітей

Назва заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Підготовчий етап:
Мета: створення дієвої системи пошуку обдарованих дітей; удосконалення роботи з обдарованими дітьми

1. Провести психологічну діагностику з метою виявлення обдарованих учнів.

вересень лютий

Касумова О.С.

 

2.Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей.

протягом року

Черкашина С.А.

Касумова О.С.

 

3.Включати в тексти контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру з метою виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях.

протягом навчальногороку

вчителі-предметники

 

4. Оновити шкільний банк даних про обдарованих дітей.

до 15.09

до 15.01

Черкашина С.А.

 

5. Продовжити роботу шкільного наукового товариства «АЗІМУТ».

до 05.09

Черкашина С.А.

 

6. Провести анкетування дітей, батьків, вчителів з метою організації роботи факультативів, гуртків, секцій, вибору профілю навчання в старших класах.

до 05.09

до 15.04

Черкашина С.А.

 

7. Організувати роботу факультативів, гуртків, платних освітніх послуг, секцій МАН

до 10.09

Черкашина С.А.

 

ІІ. Основний етап:
Мета: розвиток творчого потенціалу кожної дитини; формування інтелектуального    

потенціалу.

1. Провести наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи з питань організації роботи з обдарованими учнями.

03.09

Черкашина С.А.

Жданова С.Г.

 

2. Продовжити дієву співпрацю зі Школою Мистецтв Київського району.

протягом навчального року

Черкашина С.А.

 

3. Організувати проведення шкільного та участь у районному етапі Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів.

жовтень-грудеень

Черкашина С.А.

 

4. Організувати проведення шкільних та участь у районних турнірах з навчальних предметів.

за окремим графіком

Черкашина С.А.

 

5. Організувати роботу постійно діючого семінару для вчителів «Основи наукових досліджень».

за окремим графіком

Черкашина С.А.

 

6. Забезпечити участь вчителів у районних установчих сесіях МАН.

Жовтень

Вчителі-предметники

 

7. Організувати проведення предметних тижнів.

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А., керівники ШМО

 

8. Забезпечити участь школярів у:

  • творчих конкурсах;
  • інтелектуальних конкурсах;
  • у Інтернет – олімпіадах, Інтернет-конкурсах;
  • у наукових конференціях на базі НТУ «ХПІ», ХНАУ «ХАІ», університеті ім. Каразіна;
  • турнірах  на базі ХНАУ «ХАІ».

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А.

 

9.Залучати школярів до проектної діяльності.

протягом року

Черкашина С.А.

вчителі-предметники

 

10.Організувати навчальну практику учнів 8-х і 10-х класів на базі Харківського Національного університету «ХАІ».

червень

Черкашина С.А.

Жданова С.Г.

 

11. Організувати участь у районному конкурсі «Учень року».

лютий

Лиманська О.В.

 

ІІІ. Підсумково-корекційний етап:
Мета: удосконалення роботи з обдарованими дітьми: надання методичної допомоги вчителям; сприяння моральному заохоченню вчителів та учнів

1.Підвищувати фаховий рівень педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми.

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А.

 

2.Проводити консультації для дітей та  батьків з проблем розвитку нахилів та здібностей дітей у навчальних закладах району.

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А.

Касумова О.С.

 

3.Організувати проведення проблемних та навчальних семінарів, консультацій, круглих столів та інших науково-методичних заходів з метою систематичного підвищення майстерності та психологічної обізнаності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А.

Касумова О.С.

 

4.Оновити банк рекомендованої літератури з питань роботи з обдарованими дітьми

вересень

Касумова О.С.

Склярова І.П.

 

5.Оновити виставку навчально-методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми

вересень

січень

Черкашина С.А.

Склярова І.П.

 

6.Оновити «портфоліо» обдарованих учнів.

вересень

січень

Черкашина С.А.

класні керівники

 

7.Популяризувати здобутки обдарованих дітей через батьківські збори, газети НВО «Комунар» та «Шкільний Розмай», на сайті школи.

протягом року

Черкашина С.А.

Лиманська О.В.

 

8.Організовувати виставки персональних робіт обдарованих дітей під час проведення предметних тижнів.

за окремим графіком протягом року

Черкашина С.А.

 

9. Провести моніторинг результативності участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах та турнірах з навчальних предметів ( районного та обласного рівнів), інтелектуальних конкурсах, конкурсі-зазисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

січень

Черкашина С.А.

 

10.Проаналізувати:

  • участь учнів у районних та обласних конкурсах, турнірах;
  • роботу шкільного наукового товариства;
  • результативність роботи з обдарованими учнями за рік.

травень

Черкашина С.А.

Лиманська О.В.

 

11. Внести корективи до річного плану роботи.

травень

Черкашина С.А.

 

12. Провести свято переможців районних конкурсів та олімпіад, учнів – членів МАН.

травень

Черкашина С.А.

Лиманська О.В.

 

13.Відзначити педагогічних працівників, які підготували призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості.

травень

Прибиловська Н.В.