Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Паспорт бібліотеки

ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

Назва навчального закладу Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52Харківської міської ради Харківської області

Директор закладу (ПІБ) Прибиловська Наталія Василівна

Завідувач бібліотеки (ШБ) Склярова Інга Петрівна

Дата заснування бібліотеки 1987рік

Адреса м.Харків, вул. Старошишківська,8

Тел./факс 7737505 e-mail sc52@ukr.net

Дата заповнення.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

Загальна кількість педагогічних працівників 34

Загальна кількість учнів 406

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки 1987рік

Місце розташування бібліотеки (поверх) ІІ

Загальна площа 109 м2

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом

(необхідне підкреслити)

кількість посадочних місць -24

Наявність книгосховища для навчального фонду: так.

поєднаний з абонементом

 (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки 800 – 1700 год.

 

1.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі 60 Кафедри видачі - Столи 8

Книжкові шафи 3 Каталожні шафи 1                                                                                                 

Вітрини для виставок (етажерка) 1

Оргтехніка (кількість)

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р. так_вип. після 2007 р.____1         

Доступ до Інтернету   так

АБIС «ІРБІС»           «МАRК SQL -                     

Електронна пошта VNVR@meta.ua

Принтер   так   , сканер так, телефон  ні

Копіювальна техніка

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо) ні

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2009 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки__1__ , з них працюють:

на повну ставку   1_______________

на 0,75 ставки __-_______________

на 0,5 ставки   __-_______________  

на 0,25 ставки __-_______________

за сумісництво________________

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: вища _____-_______, середня спеціальна _____________

Педагогічна: вища  -1                    , середня спеціальна_____________

Інша (зазначити яка)__________________________________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити)

 

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою 5роки

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:5роки

Завідувача бібліотеки 5роки

Інших співробітників бібліотек _______________________

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше__________________________________________________________  

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше

(необхідне підкреслити)

Участь у конкурсах (назва, рік проведення)

 «Живи, книго!»

Відомості про відзнаки -

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

Уроки  так

 гуртки ні

Володіння комп’ютером  так

 

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(Зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку 2011 Правила користування бібліотекою 2011 Паспорт бібліотеки_2013  Посадові інструкції 2011 Планово-звітна документація бібліотеки 2011Інше зазначити

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так ні

Книга сумарного обліку підручників:   так       ні

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (СD, DVD, аудіо/відео касети):   так      ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників):    так          ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання:   так         ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених:    так      ні

Щоденник роботи бібліотеки:     так            ні

Зошит видачі підручників по класахтак           ні

Папка копій рахунків і накладних:      так            ні

Папка руху фонду:   так          ні

Зошит обліку подарункових видань:    так            ні

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

 

Показники роботи

Станом на 01.06.2016

Загальна кількість користувачів

379 

у  т.ч.: учні

339 

Вчителі

30 

батьки

10 

представники місцевих громад, інші

Загальна кількість відвідувань

1187 

Кількість книговидач, прим.

993 

 

 

 

 

П о к а з н и к и

Станом на 01.06.2016

Назв

примірників

I. Основний бібліотечний фонд  (без урахування підручників)

5338 

12493

З них за видами:          

Книги та брошури:

5328 

12468

для бібліотечних працівників

 

 

Документи на електронних носіях

 

 

Аудіовізуальні документи

24 

24

За змістом:

Психолого-педагогічні науки

440

521 

Суспільно-політичні науки

186 

293 

Природничі науки

609 

718 

Прикладні науки

71 

176 

Літературознавство, мовознавство

368 

498 

Мистецтво і спорт

239 

304 

Художня література

3379

10030 

Бібліотекознавство

30 

3 0

Книгозабезпеченність

 

 

II.  Фонд підручників

142 

9086

 

 

Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

органи управління освітою              так    батьківські кошти

спонсори                            обмінно-резервні фонди

    Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р.( %)__75%________

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) Українською мовою (%)___36%_Російською мовою (%)___64,6%_

іншими мовами (%)_____0,4%___

Довідково-пошгуковий апарат бібліотеки (станом на 01.01.2014 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування_1987 , обсяг у картках___2356__

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування____________, обсяг у картках____________

Електронний каталог(так, ні) з якого року ведеться___2013_________ ,

кількість бібліографічних записів__6885___

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) 2

Картотека руху підручників:    так     ні

Загальна кількість виданих підручників

672

Інформаційна робота:

 

Дні інформації

4

Тематичні тижні

8

Заходи з формування інформаційної культури

6

Інші заходи

Брейн-ринги, вікторини, бібліотечні уроки, анкетування, «Рекомендую прочитати…».

Виставкова діяльність:

 

Виставки нових надходжень

3

Тематичні виставки

10

Постійно діючі

19

Бібліографічна робота:

 

Списки нових надходжень

так

у т. ч. в електронній формі

так

Тематичні списки

так

У т. ч. в електронній формі

так

Інформаційні бюлетені

так

*.