Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

ПЛАН заходів щодо впровадження профільного навчання учнів 10-11-х класів

ПЛАН

заходів щодо впровадження профільного навчання учнів 10-11-х класів

з/п

Зміст заходів

Відповідальні

Термін

виконання

Відмітка про

виконання

 1.  

Провести аналіз відповідності мережі профільних класів освітнім потребам населення району щодо здобуття повноцінної загальної середньої освіти

Черкашина С.А.

До 01.04.

 

 1.  

Проаналізувати рівень навчально-методичного забезпечення профільного навчання в школі

Черкашина С.А.

До 01.03.

 

 1.  

Оптимізувати мережу профільних класів на підставі анкетування учнів, психологічних досліджень, виявлення рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу працевлаштування випускників 9-х і 11-х класів

Черкашина С.А.

До 01.06.

 

 1.  

Привести у відповідність до потреб реалізації профільного навчання наявне програмно-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Прибиловська Н.В. Черкашина С.А.

До 01.08

 

 1.  

Продовжити роботу постійно діючих консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

Лиманська О.В.

До 01.05

 

 1.  

Забезпечити умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі в профільних класах

керівники МО

До 01.09

 

 1.  

Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід упровадження профільного навчання в старшій школі

Черкашина С.А.

Касумова О.С.

Протягом року

 

 1.  

Продовжити роботу щодо створення банків даних «Профілі навчання»

Черкашина С.А.

До 11.01

 

 1.  

Оновити базу навчальних програм профорієнтаційного та профільного спрямування для вивчення предметів варіативної складової навчальних планів

Черкашина С.А.

До

01.06

 

 1.  

Систематично оновлювати банк інформації щодо ресурсного забезпечення профільного навчання

Черкашина С.А.

До 03.03

 

 1.  

Систематично оновлювати електронний інформаційний каталог науково-методичної та навчальної літератури з профільного навчання

Склярова І.П.

Протягом року

 

 1.  

Проводити моніторинг та коригування процесу впровадження профільного навчання учнів 10-11-х класів

Черкашина С.А.

Касумова О.С.

Двічі на

рік

 

 1.  

Проводити моніторинг напрямів подальшої професійної діяльності випускників, впливу обраного профілю навчання

Черкашина С.А.

Лиманська О.В.

До 01.10

щорічно