Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Положення преміювання працівників

                                                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників  з фонду оплати праці на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

 

Преміювальний фонд розподіляється в такому відношенні: 70% - на преміювання та 30% - на матеріальну допомогу

 

 Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі у порядку:

  • керівника  – за наказом начальника управління освіти  адміністрації Київського району Харківської міської ради
  • інших працівників – за наказом керівника закладу:

 

Показники преміювання

1.Керівника – до посадового окладу

1.1. За своєчасну підготовку  закладу до нового навчального року.

1.2. За організацію чіткої  роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педагогічному колективі.

1.3. За створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес.

1.4. За створення умов щодо  забезпечення охорони життя та здоров’я дітей.

1.5. За організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в закладі.

 

2. Заступника керівника -   до  посадового окладу.

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів.

2.2. За створення умов для виконання навчальних програм.

2.3. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок вихованців.

2.4. За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я учасників навчально–виховного процесу.

2.5. За організацію роботи щодо обліку дітей у мікрорайоні школи

2.6. За організацію зв’язків з ВШ

3. Завідуючого господарством – до  посадового окладу.

3.1. За організацію і утримання закладу та території в належному санітарному стані.

3.2. За підготовку закладу  до нового навчального року.

3.3. За чітку організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

3.4. За організацію і контроль протипожежного стану закладу.

4. Педагогів - до  посадового окладу.

4.1. За виконання навчальних програм, якість знань, умінь, навичок школярів, роботу з обдарованими учнями.

4.2. За участь у підготовці закладу до нового навчального року.

4.3. За підвищення кваліфікації та активну участь у науково-методичній, науково-дослідницькій роботі.

  1. . За збереження обладнання та матеріальних цінностей закладу.
  2. . За активну громадську роботу в виборних профспілкових органах, в комісії з соціального страхування.

4.6 За оформлення навчальних кабінетів згідно з Положенням про навчальні кабінети.

4.7. За організацію позакласної роботи з предметів.

4.8. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці, попередження   дитячого травматизму.

5. Обслуговуючого персоналу - до  посадового окладу.

5.1.   За утримання закладу в належному санітарному стані.

5.2.   За сумлінне виконання службових обов’язків.

5.3. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці, попередження  дитячого травматизму.

6. Бібліотекаря – до одного посадового  окладу.

6.1. За збереження книжкового фонду та інших матеріальних цінностей.

6.2. За поповнення книжкового фонду.

6.3. За активне залучення дітей до роботи в бібліотеці та прищеплення їм любові до книги.

6.4. За участь в позакласній роботі, в гуртках.

6.5. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці, попередження   дитячого травматизму.

7. Лаборанта – до одного посадового окладу.

7.1. За якісну підготовку та проведення лабораторних робіт, практикумів.

7.2. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці, попередження  дитячого травматизму.

 

8. Секретаря-друкарки – до одного посадового окладу.

8.1. За якісне ведення шкільної документації.

8.2. За сумлінне виконання службових обов’язків.

8.3. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці.

 

9. Практичного психолога та соціального педагога – до одного посадового окладу.

9.1. За якісне проведення соціологічних, психолого-педагогічних досліджень в школі.

9.2. За сумлінну роботу з дітьми пільгового контингенту.

9.3. За сумлінне виконання правил та норм з охорони праці.

 

10. Показники преміювання, їх розміри встановлюються відповідною комісією (від адміністрації та профспілкового комітету) оформляються – наказом по школі, узгоджуються з профкомом і доводяться до кожного члену колективу в 3-денний строк.

          11. Працівникам, що мають адміністративні стягнення, премія не призначається.

 

Надання матеріальної допомоги

 

Матеріальна допомога надається працівникам, в тому числі і на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. З урахуванням матеріального стану сім’ї до законодавчо визначеного прожиткового мінімуму:

         1) при нещасних випадках;
         2) при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника;

         3) при втраті близьких членів сім’ї;

         4) при стихійних лихах;

         5) при народженні дитини;

         6) на оздоровлення.