Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Положення про роботу батьківської ради школи

 

Звіт

про спільну діяльність

адміністрації та батьківської ради

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 

Харківської міської ради Харківської області

у 2016/2017 навчальному році

         Рада школи є громадським формуваннями, створеним на основі єдності інтересів батьків, учителів, учнів щодо реалізації прав та обов'язків дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

У своїй діяльності рада школи керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Статутом загальноосвітнього навчального закладу,  Положенням про раду школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Основними принципами діяльності ради школи є законність, гласність, толерантність, колегіальність, добровільність і рівноправність членства.

До складу ради школи входять батьки, вчителі та учні загальною кількістю 15 осіб. У цьому складі рада школи виконує план роботи, затверджений головою. Ведемо протоколи засідань, надаємо інформацію про свою діяльність на загальношкільних батьківських зборах, залучаємо батьків до організації позакласної та позашкільної роботи.

Беремо участь у засіданнях районної та міської батьківської ради, виконуємо їхні рішення.

Ми проводимо щомісячні засідання, де розглядаємо такі питання як:

-         здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвиток їх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

-         захист здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

-         зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-         профілактики правопорушень серед учнів;

-         організація гарячого харчування учнів; здійснення громадського контролю за організацією харчування учнів школи;

-         надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, забезпечення їх безкоштовним харчуванням, шкільною формою та зимовим взуттям;

-         організація оздоровлення дітей у таборі відпочинку з денним перебуванням “Бригантина” на базі школи, направлення дітей пільгового контингенту за бюджетні кошти;

-         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

У поточному навчальному році було залучено 79 тисяч гривень. Зроблено такі види ремонтних робіт: оновлено вхідну групу, відремонтовано музей “Пам’ять” із заміною світильників та кабінет учнівського самоврядування, методичний кабінет, зроблено косметичний ремонт опорних стін, фарбування забору; придбано проектор; здійснено покос трави. Розпочато підготовку школи до нового навчального року: заземлення, рамка опалювальної системи, повірка вентиляційних каналів.

Педколектив школи та батьки тісно співпрацюють в питаннях навчання і виховання дітей. Батьки беруть участь у суботниках, родинних святах. Проводимо ярмарки, виставки, організовуємо культпоходи.

З метою стимулювання, спрямування дітей на здоровий спосіб життя залучаємо їх до участі у спортивних заходах.

Рада школи будує свою діяльність спільно з педагогічним та учнівським колективами, батьківською громадськістю на засадах партнерства для досягнення єдиної мети: створення сприятливих умов для навчання та виховання підростаючого покоління.

Пропоную роботу керівника навчального закладу протягом 2016/2017 н.р. вважати задовільною.

 


           

           Затверджено

                        на засіданні ради школи

                    (пр. № 1 від07.09.2017р.)

                                                                                                                                                                                                 Голова ради школи _______________ В.А. Грецька                                                                                                            

План роботи ради

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52

Харківської міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітки про виконання

 1.  

Затвердження річного плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік.

Серпень

Прибиловська Н.В.

Грецька В.А.

 

 1.  

Погодження розкладу занять на 2017/2018 навчальний рік.

Серпень

Черкашина С.А.

Грецька В.А.

 

 1.  

Вибори голови ради школи на 2017/2018 навчальний рік.

Вересень

Члени ради школи

Представники батьківських активів класів

 

 1.  

Вибори представників в раді навчального закладу.

Вересень

Члени ради школи

 

 1.  

Затвердження Положення про раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 на 2017/2018 навчальний рік.

Вересень

Грецька В.А.

 

 1.  

Затвердження плану роботи ради школи на 2017/2018 навчальний рік.

Вересень

Грецька В.А.

 

 1.  

Погодження положення про організацію груп  додаткових занять за рахунок коштів спеціального фонду бюджету  у 2017/2018 навчальний рік.

Вересень

Прибиловська Н.В.

Черкашина С.А.

Грецька В.А.

 

 1.  

Проведення засідань ради школи.

Щомісяця

Протягом навчального року

Грецька В.А.

 

 1.  

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей зимовим взуттям та шкільною формою у 2017/2018 навчальному році.

Вересень

Лиманська О.В.

 

 1.  

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей у 2017/2018 навчальному році.

Вересень

Лиманська О.В.

 

 1.  

Надання дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, матеріальної допомоги у 2017/2018 навчальному році.

Вересень

Лиманська О.В.

 

 1.  

Оснащення медкабінету медикаментами.

Вересень

Січень

Грецька В.А.

Лимар О.Б.

 

 1.  

Забезпечення якості харчування.

Протягом навчального року

Адміністрація школи

Сененько Н.М.

Лимар О.Б.

 

 1.  

Здійснення громадського контролю за організацією харчування школярів.

 

Щомісяця протягом навчального року

Члени громадського контролю за організацією харчування школярів

 

 1.  

Попередження випадків дитячого травматизму.

 

Протягом навчального року

Лиманська О.В.

Класні керівники

 

 1.  

Профілактика правопорушень серед учнів.

Протягом навчального року

Лиманська О.В.

Касумова О.С.

Класні керівники

 

 1.  

Робота з дітьми девіантної поведінки.

 

Протягом навчального року

Лиманська О.В.

Касумова О.С.

Класні керівники

 

 1.  

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Протягом навчального року

Класні керівники

Батьківські трійки

Грецька В.А.

 

 1.  

Звіт про надходження та використання коштів благодійної допомоги.

 

Щомісяця

протягом навчального року

Грецька В.А.

 

 1.  

Проведення косметичних ремонтів навчальних кабінетів.

Жовтень

Березень

 

Класні керівники

Батьківські трійки

Грецька В.А.

Конопльова С.В.

 

 1.  

Покос трави на пришкільній ділянці.

Травень

Серпень

Грецька В.А.

Конопльова С.В.

 

 1.  

Клопотання про призначення стипендії “Кращий учень навчального закладу”.

Травень

Лиманська О.В.

Черкашина С.А.

 

 1.  

Організація пришкільного табору відпочинку “Бригантина” з денним перебуванням.

Травень-червень

Лиманська О.В.

Класні керівники

 

 1.  

Направлення дітей пільгового контингенту до пришкільного табору відпочинку “Бригантина” за бюджетні кошти.

Травень-червень

Лиманська О.В.

 

 

 1.  

Запобігання випадкам дитячого травматизму під час перебування учнів у літньому  таборі відпочинку та під час літніх канікул.

Травень-червень

Лиманська О.В.

Класні керівники

 

 1.  

Погодження проекту робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік.

Травень

Прибиловська Н.В.

Черкашина С.А.

Грецька В.А.

 

 1.  

Погодження робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області на 2017/2019 навчальний рік.

Червень

Прибиловська Н.В.

Черкашина С.А.

Грецька В.А.

 

 1.  

Погодження структури 2018/2019 навчального року.

Червень

Прибиловська Н.В.

Черкашина С.А.

Грецька В.А.