Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Програмні твори

    
                                       
 
  •   

КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ БЕЗКОШТОВНЕ.
БІБЛІОТЕКА ОБСЛУГОВУЄ КОРИСТУВАЧІВ:

- на абонементі (видача друкованих видань додому);
- у читальній залі (користувачі працюють з літературою та іншими документами, які не видаються додому).

Користувачі мають право:
♦ користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
♦ отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
♦ використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки;
♦ одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички й вміння самостійно користуватись бібліотекою, книгою, інформацією;
♦ отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки не більше ніж на 12 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів;
♦ брати участь у роботі бібліотечної ради;
♦ висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи;
♦ користуватись електронною поштою, скануванням, ксерокопіюванням. 
Користувачі зобов’язані:
♦ Не виносити з бібліотеки книги, які не записані в формулярі.
♦ Бережливо ставитись до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).
♦ Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідковими виданнями тільки в читальному залі.
♦ При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них помітку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
♦ У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
♦ Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.
♦ Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші, порядку.