Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 


Видавнича діяльність вчителів

 

 2015/2016 навчальний рік

-                     Вернер О.Ю. «Музичні фізкультхвилинки». Журнал «Мистецтво», Київ № 11, 2015;

-                     Вернер О.Ю. «Музичні фізкультхвилинки». Журнал «Розкажіть онуку», Київ   № 12, 2015;

-                     Прибиловська Н.В.  «Школа – дружня до дитини – осередок превентивної освіти». Педагогіка здоров’я. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І.Мечнікова, 2015;

-                     Вернер О.Ю. «Музичні фізкультхвилинки». Журнал «Початкова школа», Київ          № 1, 2016;

-                     Вернер О.Ю. Стаття «Перевага використання ІКТ у початковій школі». Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культурологія та інформаційне суспільство ХХІ століття». – ХДАК, 2016 р. – с.367-368.    

-                     Вернер О.Ю. Стаття «Реалізація творчої основи процесу викладання в початковій школі». Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти». – Київ, 17-18 квітня, 2015 р. – с.24-28

-                     Вернер О.Ю. Тези «Соціально-культурна місія сучасної шкільної освіти». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття». – ХДАК, 22-23 квітня, 2015 р. – с.36

-                     Вернер О.Ю. Стаття «Організація навчальної діяльності учнів  початкових класів через використання інформаційно-комунікаційних технологій». Міжнародна науково-практична конференція  «Педагогіка в системі гуманітарного знання». – Одеса,  13-14 березня, 2015 р. – с.212-214

-                     Вернер О.Ю. Стаття «Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочний роботі як складова системи виховного процесу». ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика». – Хмельницький, 16-17 жовтня, 2015 р. – с.32-34.

 

2014/2015 навчальний рік

1. Прибиловська Н.В. Школа – дружня до дитини – осередок превентивної освіти // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково – практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова/ за  заг. ред. Акад.. І.Ф. Прокопенка – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. - с. 434-438.

 

2013/2014 навчальний рік

1. Прибиловська Н.В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна майстерня, № 3, 2013,  С.19-26.

2. Прибиловська Н.В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна майстерня, № 4, 2013,  С. 20-29.

3. Прибиловська Н.В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна майстерня, № 5, 2013, С. 10-22.

4. Прибиловська Н.В. Модель школи сприяння здоров’ю як складова формування  мотиваційної сфери школяра на здоровий спосіб життя //

Педагогіка здоров’я / Збірник наукових праць IV науково – практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди ( 7 квітня 2014 року).

       5. Покроєва Л.Д., Волкова І.В., Становлення Шкіл сприяння здоров’ю в Харківській області. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні: стан і перспективи розвитку». – К.: 2013.

       6. Волкова І.В. Посібник: Організація превентивного виховання в роботі класного керівника. З досвіду роботи класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області. Навчально-методичний посібник. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2013. – 210 с. (Схвалено методичної радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол №1 від 14.02.2013 р.)

 

2012-2013 навчальний рік

 

Навчально-методичні посібники:

1. Медико-педагогічна оцінка здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник / Г.М. Даниленко, І.В. Волкова, Л.Д. Покроєва. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 156 с.

2. Репродуктивне здоров’я сучасних учнів. Практика і теорія навчання / уклад.
І.В. Волкова, О.В. Колісник, І.Г. Сіваченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.

3. Волкова І.В. (у складі авторського колективу) Порадник молодому вчителю: навчально-методичний посібник. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 84 с. – Розділ ІІІ С.38-42, Розділ V, п. 5.3. С.56-60, розділ VІІІ. С.71-74.

 

            Інформаційно-аналітичні матеріали:

  1. Волкова І.В., Колісник О.В. Аналіз стану формування основ здорового способу життя, здійснення превентивної освіти в навчальних закладах Харківської області у 2010-2011 навчальному році / Стан і шляхи підвищення якості виховної роботи, превентивної освіти та розвитку психологічної служби в Харківському регіоні: інформаційно-аналітичні матеріали, методичні рекомендації. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2011. – С. 42-96.
  2. Волкова І.В., Сіваченко І.Г., Холодова Н.О. Стан і шляхи підвищення якості навчання предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області у 2011-2012 навчальному році / Стан і шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Харківського регіону: (інформаційно-аналітичні матеріали, методичні рекомендації). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 212 с. – С. 159-166.
  3. Волкова І.В., Колісник О.В. Стан і шляхи підвищення якості формування здорового способу життя, здійснення превентивної освіти в навчальних закладах Харківської області у 2011-2012 навчальному році / / Стан і шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Харківського регіону: (інформаційно-аналітичні матеріали, методичні рекомендації). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 212 с. – С. 176-186.

Статті:

  1. Вьюн ВВ., Назарян Р.С., Кузина В.В., Ткаченко Ю.В., Волкова И.В. Интегративно-дидактическая концепция организации учебного процесса циклов тематического усовершенствования врачей стоматологов  – Журнал «Стоматолог» №4 (154) 2011 – 52 с. – С. 34-35.
  2. Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. Деякі аспекти здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу. – Матеріали науково-практичної конференції «Якість життя як критерій оцінки здоров’я дітей і підлітків». Х., 2011. – 178 с. - С. 24-29.
  3. Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. Проблеми формування репродуктивного здоров’я в учнівської молоді – Науково-методичний журнал «Основи здоров’я» № 11 (11) 2011. – 48 с.
  4. Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. Ефективні форми профілактичних занять із дітьми й молоддю – Науково-методичний журнал «Основи здоров’я» № 12 (12)2011. 48 с.
  5. Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. Підвищення професійної компетентності педагогів Харківської області щодо формування здорового способу життя учнівської молоді. – Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією акад. Прокопенко І.Ф. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. – 452 с. – С. 41-45.
  6. Волкова І.В., Колісник О.В., Сіваченко І.Г. Підвищення професійної компетентності педагогів Харківської області щодо формування здорового способу життя учнівської молоді. – Матеріали обласної науково-практичної конференції «Шляхи реформування та розвитку медичної освіти у ВНЗ І-ІІ р.а. Харківського регіону за 20-ть років незалежності України. Успіхи та досягнення». – Х., 2012. – 200 с. - С. 23-29.