Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Видавнича діяльність вчителів

 

Інформація

про друковані роботи педагогів

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

2017-2018 роки

 

№з/п

Скорочена назва ЗЗСО

ПІБ педагога

Назва роботи

Назва видання

Видавництво, рік видання

1.       

ХЗШ № 52

Вернер Ольга Юріївна

«Педагогічний комплекс як засіб подолання мовленнєвих вад молодших школярів».

Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференціяї олодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття»

Друкарня ТОВ «ТІМ ПАБЛІШ ГРУП» ХДАК, 2017

2.       

ХЗШ № 52

Вернер Ольга Юріївна

«Ігрова кімната». Загально-розвиваючі ігри та вправи для дітей 3-6 років

Журнал «Розкажіть онуку»

Київ. Редакція освітянських видань, 2017

3.       

ХЗШ № 52

Вернер Ольга Юріївна

«Пограйте з малюками». Загально-розвиваючі ігри та вправи

Журнал «Методична скарбничка вихователя»

Київ. Редакція освітянських видань, 2017

4.       

ХЗШ № 52

Вернер Ольга Юріївна

«Музичні фізкультхвилинки»

Журнал «Розкажіть онуку»

Київ. Редакція освітянських видань, 2017

5.       

ХЗШ № 52

Вернер Ольга Юріївна

«Використання казкотерапії як засобу виховання моральних якостей особистості у дітей молодшого шкільного віку»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти»

м.Хмельницький,2017

6.       

ХЗШ № 52

Касумова Ольга Сергіївна

«Чарівність моєї душі»

Журнал «Простір арт-терапії»

Видавництво ВГО «Артерапевтична Ассоціація»,  Київ 2017

7.       

ХЗШ № 52

Касумова Ольга Сергіївна

Інформаційний буклет «Рекомендації для батьків, вчителів та дітей щодо поведінки в стресових ситуаціях»

Журнал «Простір арт-терапії»

Видавництво ВГО «Артерапевтична Ассоціація», Київ, 2017

 

8.       

ХЗШ № 52

Касумова Ольга Сергіївна

Інформаційний буклет «Надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях»

Журнал «Простір арт-терапії»

Видавництво ВГО «Артерапевтична Ассоціація», Київ 2017

9.       

ХЗШ № 52

Пархоменко Марія Вікторівна

Історико-архітектурна реконструкція житлового будинку середньовічного Херсонеса-Херсона

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Історія. Вип. 53. С. 78-88

ХНУ ім. Каразіна, 2017

10.   

ХЗШ № 52

Пархоменко Марія Вікторівна

Одяг городян ранньсередньовічного Херсонесу-Херсону в контексті візантійської традиції

Історія та географія. Збірник наукових праць.

Харків, 2017

11.   

ХЗШ № 52

Пархоменко Марія Вікторівна

«Варвари чи ромеї». До питання про роль варварського компоненту в етнічному складі населеня ранньовізантійського Херсонеса-Херсона

Дриновський збірник. Софія – Харків Т. 10. С. 175-180. (Index Copernicus)

Софія-Харків, 2017

12.   

ХЗШ № 52

Пархоменко Марія Вікторівна

To the issue of time and reasons of the theater of Chersonessus decadence

Res Historica. Czasopismo Instytutu historii UMCS. Nr. 43. Roc. 2017. Р. 11 - 26. (Index Copernicus)

Lublin, 2017.

13.   

ХЗШ № 52

Пархоменко Марія Вікторівна

Barbarians or Romaoi?: Notes on the Ethnic Identity of the Inhabitans of Byzantine Chersonesus, 4–10 Centuries

Leeds International Medieval Congress.

03–06 July 2017. Р. 16–17.

 

London, 2017

14.       

ХЗШ № 52

Широка Ганна Іванівна

«Здоров’я - головний життєвий скарб. Формуємо здоров’язбережувальну компетентність »

Науково-методичний журнал «Основи здоров’я»

Видавнича група «Основа», № 3, березень 2018