Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Робота методичної ради

                                                 Робота методичної ради

 

Мета:   стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчального процесу в закладі освіти.

 

Вересень

 

 1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної ради школи на новий навчальний рік. (Прибиловська Н.В.)
 2. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною темою «Формування і розвиток особистості учня на основі ціннісного підходу до організації НВП в умовах упровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти» (3-й рік). (Прибиловська Н.В.)
 3. Особливості вивчення предметів у 2017/2018 навчальному році. ( Черкашина С.А. )
 4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2017/2018 навчальному році. (Черкашина С.А.)
 5. Створення динамічних творчих груп. (Черкашина С.А.)
 6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.               ( Склярова І.П. )

Жовтень

 1. Про підготовку учнів до участі в шкільному, районному етапах: Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, учнівських турнірів з навчальних предметів.      (Черкашина С.А.)
 2. Організація роботи з молодими учителями. (Черкашина С.А.)
 3. Про підготовку до предметних тижнів. (Керівники МО)
 4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.                 ( Склярова І.П. )

Січень

 1. Заходи з управління самоосвітою педагогів. Звіти вчителів, які атестуються в 2017/2018 навчальному році. (Черкашина С.А.)
 2. Аналіз рівня компетентності учнів за результатами І семестру. (Черкашина С.А.)
 3. Звіт про результати оцінки творчого потенціалу та професійної компетентності педагога. ( Касумова О.С. )
 4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.                   (Склярова І.П. )

Березень

 1. Аналіз результативності участі учнів у шкільних, районних етапах: Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, учнівських турнірів із навчальних предметів. (Черкашина С.А.)
 2. Підсумки конкурсу «Учитель року».  (Прибиловська Н.В.)
 3. Ефективність організації позакласної роботи з базових предметів. ( Черкашина С.А. )
 4. Організація завершення навчального року. Підготовка до ЗНО, державної підсумкової атестації. (Черкашина С.А.)
 5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.               (Склярова І.П. )

Квітень

 1. Звіти керівників МО про проведення предметних тижнів.
 2. Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік. (Черкашина С.А.)
 3. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2017/2018 начальний рік.
 4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.               ( Склярова І.П. )

Червень

 1. Підсумки моніторингових досліджень за навчальний рік. (Черкашина С.А.)
 2. Експертна оцінка методичної роботи школи за 2017/2018 навчальний рік. (Прибиловська Н.В.)
 3. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.           (Прибиловська Н.В.)