Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Школа молодого вчителя

 

 

    План роботи школи молодого вчителя

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52

Харківської міської ради Харківської області

        на 2018/2019 навчальний рік


                                                     керівник Черкашина Світлана Анатоліївна
 

                                                    Учитель живе доти, доки вчиться;      

                                                    щойно перестає вчитися, в ньому   

                                                     помирає учитель
                                                                                          Костянтин Ушинський


Мета «Школи молодого вчителя» сприяння підвищенню фахового рівня,   

        розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності,   

       озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання,  

       полегшити роботу вчителя і закохати його в нашу справу.

Основні завдання «Школи молодого вчителя»:

ü створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів;

ü  поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;

ü  сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів;

ü  вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

ü підвищення  психологічної компетентності;

ü  розвиток ініціативи та  творчості, новаторських пошуків вчителів;

ü  апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій та систем.

 

Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

ü розширення сфери знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

ü ознайомлення з елементами педагогічної техніки;

ü створення  умов для апробації та впровадження інноваційних освітніх технологій та систем;

ü створення  методичного середовища, сприятливого розвитку педагогічної ініціативи та творчості.

 

Список слухачів школи молодого вчителя                                                          у 2018/2019 навчальному році


з/п

Прізвище, ім.`я, по-батькові вчителя

Предмет, який викладає

Початок роботи за фахом

Наставник

1.       

Кутузова Маргарита Дмитрівна

педагог-організатор

01.09.2017

Лиманська Олена Володимирівна

2.       

Бондаренко Ганну Максимівну

географія

01.09.2016

Іменнова Олена Іванівна

3.       

Данець Олександр Сергійович

фізична культура

01.09.2016

Бутенко Наталія Юріївна

 

Організаційна робота

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.      

Скласти план роботи школи молодого вчителя.

До 03.09

Черкашина С.А.

 

2.      

Провести нараду з питань оформлення шкільної документації. Надати методичні рекомендації молодим вчителям щодо складання календарно-тематичних планів, поурочного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня.

31.08

Черкашина С.А. Керівники МО Педагоги-наставники                                        

 

 

3.      

Організувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів молодими вчителями.

До 05.09

Черкашина С.А.

 

4.      

Організувати взаємовідвідування уроків молодих вчителів і наставників

До 05.09

Черкашина С.А.

 

5.      

Організувати допомогу молодим вчителям у розробці уроків, позакласних заходів.

Протягом навчального року

Педагоги- наставники

 

6.      

Надавати молодим вчителям рекомендації щодо самоосвіти.

Протягом навчального року

Педагоги- наставники

 

7.      

Організувати обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.

Протягом навчального року

Педагоги- наставники

 

8.      

Заслухати творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».

25.03

Черкашина С.А.

 

9.      

Опрацювати з молодими вчителями нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України щодо організації завершення навчального року, проведення підсумкової державної атестації.

Квітень

Черкашина С.А.

 

10.            

Надавати консультативну допомогу.

Протягом навчального року

Педагоги- наставники

 


 

Тематика занять школи молодого вчителя

                                        на 2018/2019 начальний рік

І засідання (05 вересня)

                           Творчість, майстерність,
                                                                     досконалість – це, насамперед,
                                                                     наполеглива праця.

                                                                                                     В. Сухомлинський

Тема. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності

1.     Знайомство з молодими фахівцями. Час спілкування «Зустріч зі школою. Розповідь про себе». Закріплення наставників.

2.     Анкетування. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги.

3.     Вивчення нормативних документів, правил для вчителя.

4.     Інструктаж з планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з навчальними програмами і пояснювальними записками до них.

5.     Практична робота. Опанування навичок ведення шкільної документації.

6.     Консультація. Рекомендації та поради щодо підготовки молодого вчителя до уроку.

7.     Огляд новинок методичної літератури.

8.     Консультація психолога


Робота між засіданнями

1.     Познайомитись з методичними рекомендаціями (самоаналіз уроку, вимоги до сучасного уроку і т.д.)

2.      Опрацювати статті фахових журналів, газет та інтернет-видань з теми «Урок як основна організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до уроку».
 

 

ІІ засідання (1 листопада)

Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції.

                                    В. Сухомлинський
 

Тема. Урок - головна форма організації навчального процесу.

1.     Консультація. Як подолати страх перед уроком.

2.     Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку. Типи та види сучасного уроку. Методи, прийоми, засоби навчання.

3.     Практична робота. Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку.

4.     Дискусія «Як зробити урок ефективним».

5.     Консультація «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці».

6.     Рецепт приготування хорошого уроку.

7.     Консультація психолога

 

Робота між засіданнями

1. Опрацювати фахову періодику та методичну літературу з теми «Контроль та оцінювання знань учнів».
2. Відвідування уроків досвідчених вчителів.
3. Опрацювати схему самоаналізу уроку.
 

III засідання (11 січня)


Найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній практиці - оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури.

                                        В. Сухомлинський

 

Тема. Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

1.     Методична панорама «Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів».  Огляд різних видів контролю  за навчанням: попередній, повторний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний.

2.     Дискусія «Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів».

3.     Огляд педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді вчителів-новаторів».

4.     Консультація психолога. Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки учнями та їхніми батьками.

Робота між засіданнями

1.     Опрацювати літературу з питання організації позакласної роботи з учнями.

2.     Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.

3.     Проведення позакласних заходів. Підготувати і здати сценарії заходів.
 

IV засідання (27 березня)


Школа – це життєвий простір дитини;
тут вона не просто готується до життя,
а живе.
 

Тема. Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу.

1.     Круглий стіл «Обговорення та аналіз позакласних заходів, що відвідали».

2.     Доповідь «Позаурочна діяльність у школі. Методика організації позакласної і позашкільної роботи з учнями».

3.     Бліц інтерв’ю. Основні форми та методи позакласної роботи. Характеристика окремих форм виховної роботи.

4.     Практична робота. «Пошуки нових форм позакласної виховної роботи у школі»

5.     Консультація психолога. Майстерність вчителя керувати своїм емоційним станом.Робота між засіданнями

1.     Знайомство з досвідом колег: відвідування позакласних заходів, факультативів, консультацій.

2.     Взаємовідвідування уроків та виховних заходів.

3.     Опрацювати літературу з теми «Самоосвіта вчителя».


 

V засідання (15 травня)

Вчитель готується до гарного уроку все життя. Така духовна й філософська основа професії й технології нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань, вчителеві необхідно вбрати ціле море світла.

 

                                                                                                      В.Сухомлинський

Тема. Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання.

1.     Доповідь «Загальнокультурна та професійна самоосвіта»

2.     Аукціон знань. Загальні напрями та основні компоненти самоосвітньої діяльності.

3.     Практична робота. Розробка особистого плану самоосвітньої роботи.

4.     Анкетування для перевірки самоосвітнього рівня молодого вчителя. Анкета, яка спонукає вчителів до самоосвіти.

5.     Алгоритм роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною темою.

6.     Консультація. Моніторинг власної діяльності як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

7.     Консультація психолога «Відкрита розмова».


Робота між засіданнями

1.     Підготувати пропозиції «Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого вчителя?»

2.     Підготувати пропозиції щодо роботи школи молодого вчителя на наступний навчальний рік.