Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 


Звіт про здійснення інноваційної та новаційної діяльності у 2015/2016 навчальному році

 №

з/п

Найменування

Інформація навчального закладу

Аналіз діяльності закладу щодо здійснення  дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

1

Нормативно-правові документи щодо здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності та відповідна документація щодо експериментальної та інноваційної діяльності (паспорт, заявка, супроводжуючі документи

В навчальному закладі сформована тека «Нормативно-правове забезпечення здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності». В наявності наступні документи як в електронному вигляді, так і в друкованому:

•      Закон України «Про освіту»

•      Закон України «Про дошкільну освіту»

•      Закон України «Про загальну середню освіту»

•      Закон України «Про інноваційну діяльність»

•      Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

•      Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

•      Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

•      Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114

•      Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2012  № 778

•      Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,  затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352

2

ПІБ педагогічного працівника, відповідального за організацію та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі

Черкашина Світлана Анатоліївна

3

Науково-методична тема навчального закладу у 2015/2016 н.р.

      Формування і розвиток особистості учня на основі ціннісного підходу до організації навчально – виховного процесу в умовах упровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти

4

Завдання, над якими працювали у 2015/2016 н.р. щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі (відображення в плані роботи школи, у наказі про організацію науково-методичної роботи

      Проектування навчально – виховного процесу на нових світоглядних та ціннісних засадах.                                                                                                        Глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень, навчальних планів,  підручників, посібників, розуміння їх дидактичних засад з позиції мотивації учасників навчально – виховного процесу на підвищення якості навчальної діяльності.                                                                                    Створення оптимальних умов для здійснення освітньої діяльності.            Різнобічний розвиток здібних та обдарованих учнів.                                 Забезпечення фундаментальної підготовки школярів з технологічного профілю навчання.                                                                                                  Цільове впровадження в навчальну практику елементів новацій.                     Залучення педагогічних працівників до проведення дослідницької діяльності.                                                                                                              Творче співробітництво учнівського та педагогічного колективів.

5

Де розглядалося питання щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі у 2015/2016 н.р.

Шкільні методичні об’єднання вчителів

1.                  Протокол №5 від 31.08.2015

-                     Про роботу над єдиною методичною темою школи

2.                  Протокол № 1 від 04.01.2016

-                     Упровадження елементів новацій у навчально-виховний процесу  на основі ціннісного підходу

3.                  Протокол №3 від 04.04.2016)

-                     Використання елементів новацій на уроках і позакласних заходах

Методична рада школи:

1.                  Протокол № 5 від 31.08.2015

- Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної ради школи на новий навчальний рік;

- Організація роботи над єдиною методичною темою школи

2.       Протокол № 6 від 04.09.2015

- Створення тимчасових  творчих груп

- Новаційна діяльність педагогічних працівників школи

3.        Протокол № 3 від 20.04.2016)

-  Дослідно-експериментальна діяльність вчителів школи

Педагогічна рада школи

1.                  Протокол №15 від 12.11.2015

2.       Протокол № 1 від 04.01.2016

6

Загальні результати діяльності навчального закладу щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної  діяльності у 2015/2016 н.р. за окремими напрямками

1.                  Підвищено рівень ціннісних орієнтацій, ціннісних пріоритетів, показників соціальної активності учнів;

2.                  Знижено рівень вад особистості по навчальному закладу

3.                  Зростання  рівня  згуртованості класних колективів

4.                  Колективоутворення як основа формування дружніх стосунків під час навчально-виховного процесу

7

Ефективність діяльності з даного питання, що вважаєте досягненням за цей період роботи

1.                  Проведення двох фізкультхвилинок протягом уроку

2.                  Проведено відкриті уроки вчителями школи з використанням елементів новацій

3.                  Проведено майстер-класи досвідченими вчителями школи з презентації досвіду роботи

4.                  Підготовлено статті з різних аспектів навчально-виховної діяльності для різних категорій учасників НВП  на сайті «Класна оцінка»

5.                  Подано до друку публікацію «Музичні фізкультхвилинки»  до  журналу «Початкова школа» видавництва «Основа»

6.                  Підвищення рівня  згуртованості класних колективів

7.                  Колективоутворення як основа формування дружніх стосунків під час навчально-виховного процесу

8.                  Навчально-виховний процес базується на принципах співробітництва, партнерства, співтворчості; відбувається перехід  від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної.

9.                  Представлено матеріали на конкурси професійної майстерності в номінаціях «Учитель року» та «Класний керівник року»

8

Які виявлено недоліки, проблеми та труднощі в даній діяльності, над чим потрібно працювати, що покращити, яких заходів вжити

1.                  Недостатня кількість (17%)  педагогічних працівників школи  створили власні сайти та блоги

2.                  36%  вчителів-предметників розмістили  дистанційні курси на сайті «Класна оцінка»

3.                  Низький рівень  результативності участі школярів у І(районному) етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів

4.                  Відсутність результатів підготовчого етапу впровадження діагностики соціального розвитку особистості учня

9

Завдання на 2016/2017 н.р. щодо здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у закладі

1. Проектування навчально – виховного процесу на нових світоглядних та ціннісних засадах.

1.                     Різнобічний розвиток здібних та обдарованих учнів.

2.                     Проведення систематичних занять з підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів (за окремим графіком)

3.                     Цільове впровадження в навчальну практику елементів новацій.                   

4.                     Аналіз даних діагностики учасників навчально-виховного процесу

5.                     Забезпечення постійного психолого-педагогічного супроводу новаційної діяльності педагогів.

6.                     Проведення систематичного моніторингу ефективності впровадження елементів новацій.

7.                     Продовження роботи щодо розробки дистанційних курсів вчителями-предметниками

8.                     Створення власних сайтів, блогів педагогічними працівниками школи