Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Звіт про здійснення інноваційної та новаційної діяльності у 2016/2017 навчальному році

 

№з/п

Найменування

Інформація навчального закладу

1

Науково-методична тема навчального закладу. Роль інноваційної діяльності у її реалізації.

 «Формування і розвиток особистості учня на основі ціннісного підходу до організації навчально  – виховного процесу в умовах упровадження Державного стандарту початкової, базової та  повної загальної середньої освіти» ( 2-ий рік).

 Створення умов для реалізації поставлених завдань щодо удосконалення навчально-виховного  процесу шляхом впровадження  ціннісного підходу до організації навчально-виховного процесу

2

Завдання на 2016/2017 н.р. щодо організації та здійснення інноваційної діяльності в закладі (в плані роботи навчального закладу, у наказі про організацію науково-методичної роботи від____№___)

 Проектування навчально – виховного процесу на  ціннісних засадах.                                     

 Глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень, навчальних планів,  підручників,  посібників, розуміння їх дидактичних засад з позиції мотивації учасників навчально – виховного  процесу на підвищення якості навчальної діяльності. 

 Створення оптимальних умов для здійснення освітньої діяльності.           

 Різнобічний розвиток здібних та обдарованих учнів.                                

 Цільове впровадження в навчальну практику елементів новацій.                    

 Творче співробітництво учнівського та педагогічного колективів.

 Наказ ппро організацію методичної роботи в навчальному закладі на 2016/2017 навчальний рік  від 01.09.2017 № 165

3

Де розглядалося питання (вказати назву) щодо організації та здійснення інноваційної діяльності у 2016/2017 н.р. (нарада, педагогічна рада, методична рада, ШМО від____№___)

 1. Засідання методичної ради (протокол № 5 31.08.2016;  № 3 від 19.04.2017)
 2. Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 3. Засідання методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 4. Засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)

Інноваційна діяльність (за кожною інновацією за пунктами 1-16)

1

Назва інноваційної педагогічної технології

Проект «Вчимося жити разом».

2

Суть інноваційної технології

 Навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної  рівноваги, з метою досягнення позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і  навичках, сприятливих для розбудови миру.

3

Автор-розробник (ПІБ, посада, науковий ступінь

(кандидат наук, доктор наук), вчене звання

(старший науковий співробітник, доцент,

професор) місце роботи

С.Богданов, О.Залеська, Т.Воронова, В.Пономаренко.

 

4

Підстава для впровадження на районному (міському, обласному) рівні

 Лист Міністерства освіти і науки України від 24.09.2015  №1/11-13924 «Щодо сприяння  впровадженню заходів із психосоціальної допомоги»

 Наказ Міністерства освіти і науки України  від 11.01.2016 № 5  «Про затвердження плану  заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»

5

Термін (з – по)

 2015-2017 роки

6

ПІБ (повністю) педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за впровадження інноваційної технології

 Касумова Ольга Сергіївна  - практичний психолог школи

7

П.І.Б. учителів (повністю), що впроваджують,

(адаптують) інноваційну технологію

 Жданова Анастасія Дмитрівна- вчитель початкових класів, класний керівник;                Іменнова Олена Іванівна - вчитель математики, класний керівник; Єпіфанова Олдена Петрівна  - вчитель музичного мистецтва, класний керівник;  Хвостіченко Вікторія Вікторівна - вчитель  предмета «Основи здоров’я», Бутенко Наталія Юріївна - вчитель фізичної культури

8

Які класи охоплені інноваційною технологією

 3-А; 6-А; 6-Б; 7-А;  8-А; 8-Б

9

Кількість дітей, охоплених інноваційною технологією

 134

10

Предмети, на яких впроваджується інноваційна

технологія

 Уроки основ здоров’я, фізичної культури, курсу за вибором «Психологія спілкування»; години  спілкування з психологом; виховні години

11

Етап впровадження інноваційної технології (назва, завдання та запланований зміст роботи даного етапу у 2016/2017 н.р., очікувані результати)

 Етап розповсюдження.

 Завдання:

 -           навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню  психологічної рівноваги;

 -          оволодіння методиками та навчання учнів засобам регуляції та зниження  травматичного стресу;

 -          формування в учнів упевненості в собі та лідерських якостей;

 -          розвиток комунікативних та конфліктологічних компетентностей;

 -          покращення розуміння учнями себе та інших;

 -          профілактика посттравматичного синдрому (ПТСР).

 Заплановані заходи:

-           тренінги з учнями :«Вчимось усвідомлювати і безпечно виявляти власні почуття»; «Вчимось самопрезентації, знайомству, впевненості в спілкуванні»;

-           години спілкування з психологом: «Особливості невербального спілкування»;

«Регулювання конфлікту»;

-           заняття батьківського університету: «Поради батькам: Пам’ятка про почуття»;

«Типічні прояви психологічної травми і шляхи її подолання»

-             проведення круглих столів батьків спільно з дітьми «Страх - це не страшно»;

вчителів з батьками «Формування  стресостійкості в родинах та шкільному середовищі».

 Очікувані результати:

-            удосконалення навичок спілкування;

-            формування уміння критично ставитись до пересудів та стереотипів;

-            покращення якості прийнятих рішень у проблемних ситуаціях;

-            формування психологічної стійкості в стресових ситуаціях;

-            уміння оволодівати власним емоційним станом в кризових ситуаціях.

12

Результати реалізації завдань та змісту роботи даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (що було виконано, які заходи проведено, яке їх значення, що не виконано та з яких причин)

 Проведено:тренінги з учнями:

 «Вчимось усвідомлювати і безпечно виявляти власні почуття» (Жданова А.Д., Іменнова О.І., Єпіфанова О.П.);

«Вчимось самопрезентації, знайомству, впевненості в спілкуванні» (Касумова О.С.);

 години спілкування з психологом:

«Особливості невербального спілкування (практичний психолог Касумова О.С.);

«Регулювання конфлікту» (практичний психолог Касумова О.С.);

 заняття батьківського лекторію:

«Поради батькам: Пам’ятка про почуття» (практичний психолог Касумова О.С.);

«Типічні прояви психологічної травми» (практичний психолог Касумова О.С.);

 круглі столи:

«Страх - це не страшно» (Іменнова О.І., Єпіфанова О.П.);

«Формування  стресостійкості в родинах та шкільному середовищі» (Іменнова О.І., Єпіфанова О.П., Жданова А.Д.)

13

Робота практичного психолога (ПІБ) щодо здійснення психологічного супроводу інноваційної діяльності у 2016/2017 н.р. (діагностичні дослідження серед педагогів, батьків та дітей, за якою методикою, з якого питання, короткі результати, висновки, рекомендації); семінари, тренінгові заняття, виступи та інші заходи з даного питання

 Проведено:

 тренінги з учнями:

 «Вчимось самопрезентації, знайомству, впевненості в спілкуванні»;

 години спілкування з психологом:

«Особливості невербального спілкування;

«Регулювання конфлікту»;

 заняття батьківського лекторію:

«Поради батькам: Пам’ятка про почуття»;

«Типічні прояви психологічної травми»;

 Надання консультативної допомоги  учням, їх батькам та вчителям.

       Практичний психолог школи Касумова О.С.є :

-      координатором мобільної бригади з надання психологічної підтримки учасникам начально-виховного процесу після вибуху на військовому складі в м.Балаклєя Харквської області;

-      тренером-експертом  супервізіонних зустрічей психологів навчальних закладів Харківської області.

14

Досягнені результати даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (науково-практичні напрацювання, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і семінарів, навчально-методичні та навчальні видання (посібники, програми, збірник тощо, (вказати автора, назву друкованої роботи, видавництво, рік видання), реалізовані технології, розроблені науково-практичні моделі, методичні розробки, інші практичні матеріали, в яких розкрито сутність виконаної роботи, а також матеріали в режимі onlinе (вказати автора, назву роботи та посилання на розташування)

 1. Презентація результатів проекту за участі практичного психолога школи Касумової О.С. та родини  Кічігіних, вимушених переселенців, на каналі «Оріон» (листопад 2016)
 2. Виступ практичного психолога Касумової О.С. на вебінарі ХАНО  «Підсумки реалізації проекту психосоціальнї підтримки в Харківській області» (18.01.2017)
 3. Участь практичного психолога Касумової О.С. та вчителів Жданової А.Д. і Іменнової О.І. у науково-практичному семінарі «Комплексна психосоціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок військового конфлікту на Сході України» у рамках Днів науки НаУКМА (02.02.2017, м.Київ)
 4. Стаття практичного психолога Касумової О.С. «Візерунки, які обирають нас». Журнал «Простір арт-терапії», видавництво ВГО «Артерапевтична Ассоціація», 2016
 5. Опис досвіду роботи практичного психолога Касумової О.С. «Чарівність моєї душі». Журнал «Простір арт-терапії», видавництво ВГО «Артерапевтична Ассоціація», 2017
 6. Видавництво Інформаційних буклетів «Рекомендації для батьків, вчителів та дітей щодо поведінки в стресових ситуаціях» та «Надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях» , 2017 рік (Касумова О.С.).
 7. Інформація про впровадження проекту розміщується на сайті школи.
 8. Виступ тренера проекту «Вчимося жити разом» на районному методичному об’єднанні вчителів початкових класів за темою «Навчання життєвих навичок молодших школярів». Матеріали розміщено  на сайті вчителя Жданової А.Д.

15

Факти популяризації та оприлюднення результатів впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (участь у заходах різних рівнів з оприлюдненням результатів реалізації  – конференціях і семінарах, круглих столах, освітніх виставках, проведення майстер-класів тощо).

 Участь педагогів Прибиловської Н.В., Касумової О.С.,

 Іменнової О.І., Жданової А.Д., Бутенко Н.Ю. у брифінгу «Підсумки реалізації компонентів  проекту ЮНІСЕФ в межах ініціативи «Діти миру» (листопад 2016)

 Презентація результатів проекту за участі практичного психолога школи Касумової О.С. та  родини  Кічігіних, вимушених переселенців, на каналі «Оріон» (листопад 2016)

 Виступ практичного психолога Касумової О.С. на вебінарі ХАНО  «Підсумки реалізації проекту  психосоціальнї підтримки в Харківській області» (18.01.2017)

 Участь практичного психолога Касумової О.С. та вчителів Жданової А.Д. і Іменновї О.І. у  науково-практичному семінарі «Комплексна психосоціальна підтримка осіб, постраждалих  внаслідок військового конфлікту на Сході України» у рамках Днів науки НаУКМА (02.02.2017,  м.Київ) 

16

Про розгляд питання результатів чергового етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. науковими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий супровід технології (витяги з наказів, рішень тощо від______№___) та на рівні школи (засідання педагогічної ради, методичної ради, ШМО від______№___)

 1. Засідання методичної ради (протокол № 5 31.08.2016;  № 3 від 19.04.2017)
 2. Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 3. Засідання методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 4. Засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)

1

Назва інноваційної педагогічної технології

Абетка харчування           

2

Суть інноваційної технології

 

3

Автор-розробник (ПІБ, посада, науковий ступінь

(кандидат наук, доктор наук), вчене звання

(старший науковий співробітник, доцент,

професор) місце роботи

 З ініціативи компанії Nestle Україна у рамках реалізації програми Nestle Healthy Kids Global  Programme в межах Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю».

 Автори-розробники: О.М. Ващенко, С.О. Свириденко, О.В. Чорновіл

4

Підстава для впровадження на районному (міському, обласному) рівні

 Схвалено Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти та науки України на їх  використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (Лист  ІІТЗО від 07.06.2010  № 1.4/18-Г-276)

5

Термін (з – по)

 з 2016 року

6

ПІБ (повністю) педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за впровадження інноваційної технології

 Жданова Світлана Григорівна

7

П.І.Б. учителів (повністю), що впроваджують,

(адаптують) інноваційну технологію

 Вчителі 1-4-х класів: Васянович Олена Олександрівна, Вернер Ольга Юріївна, Кайдалова Юлія  Валеріївна, Ковальова Ірина Миколаївна, Жданова Анастасія Дмитрівна, Ткачик Любов  Володимирівна, Жданова Світлана Григорівна

8

Які класи охоплені інноваційною технологією

 1-4-і класи

9

Кількість дітей, охоплених інноваційною технологією

 208 учнів

10

Предмети, на яких впроваджується інноваційна

технологія

 Уроки основ здоров’я, години спілкування

11

Етап впровадження інноваційної технології (назва, завдання та запланований зміст роботи даного етапу у 2016/2017 н.р., очікувані результати)

 Етап - апробація.

 Завдання:

-       навчити дітей принципам правильного харчування;

-       сформувати звичку притримуватися цих принципів у повсякденному житті;

-       розробити практичні матеріали для використання на уроках та годинах спілкування.

 Очікувані результати:

-       покращення здоров’я дітей;

-       профілактика захворювань кишково-шлункового тракту;

-       формування в учнів прагнення до здорового способу життя, у тому числі, дотримання принципів здорового харчування

12

Результати реалізації завдань та змісту роботи даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (що було виконано, які заходи проведено, яке їх значення, що не виконано та з яких причин)

 1. На уроках з основ здоров’я та годинах спілкування проведено бесіди з питань культури правильного харчування.
 2. Організовано наступні заходи:

-          «Овочі та фрукти - корисні продукти» (3-і класи);

-          «Завірюха на дворі - корисні страви на столі» (4-і класи);

-          «Смачно і корисно» (1-і класи);

-          «Народні традиції харчування» (3-і класи);

-          Свято «Традиції української кухні» (1-і класи);

-          Ярмарок «Дари осені» (1-4-і класи).

 1. Проведено батьківські збори в 1-4-х класах «Здорове харчування - здорова та успішна людина».
 2. Розроблено практичні матеріали для використання на уроках та годинах спілкування
 3. Матеріали щодо здорового харчування розміщено на сайтах вчителів-предметників та  на сторінках порталу  «Класна оцінка»

13

Робота практичного психолога (ПІБ) щодо здійснення психологічного супроводу інноваційної діяльності у 2016/2017 н.р. (діагностичні дослідження серед педагогів, батьків та дітей, за якою методикою, з якого питання, короткі результати, висновки, рекомендації); семінари, тренінгові заняття, виступи та інші заходи з даного питання

1.      Анкетування учнів 1-4-х класів та їх батьків «Принципи здорового харчування в родині»

2.      Тренінг з учнями 2-4-х класів «Здоров’я - це здорово»

3.      Тренінгове заняття з учнями 1-х класів «Вітаміни в їжі»

4.      Круглий стіл з батьками «Їжа, яка шкодить здоров’ю дитини»

14

Досягнені результати даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (науково-практичні напрацювання, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і семінарів, навчально-методичні та навчальні видання (посібники, програми, збірник тощо, (вказати автора, назву друкованої роботи, видавництво, рік видання), реалізовані технології, розроблені науково-практичні моделі, методичні розробки, інші практичні матеріали, в яких розкрито сутність виконаної роботи, а також матеріали в режимі onlinе (вказати автора, назву роботи та посилання на розташування)

 Матеріали щодо принципів здорового харчування розміщено на сайтах вчителів-предметників  та  на сторінках порталу  «Класна оцінка»

15

Факти популяризації та оприлюднення результатів впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (участь у заходах різних рівнів з оприлюдненням результатів реалізації  – конференціях і семінарах, круглих столах, освітніх виставках, проведення майстер-класів тощо).

 Матеріали щодо принципів здорового харчування розміщено на сайтах вчителів-предметників  та  на сторінках порталу  «Класна оцінка»

16

Про розгляд питання результатів чергового етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. науковими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий супровід технології (витяги з наказів, рішень тощо від______№___) та на рівні школи (засідання педагогічної ради, методичної ради, ШМО від______№___)

 1. Засідання методичної ради (протокол № 5 31.08.2016;  № 3 від 19.04.2017)
 2. Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)

1

Назва інноваційної педагогічної технології

 Проект «Біоетика»

 (в рамках співпраці з благодійним Фондом «Щаслива лапа»).

2

Суть інноваційної технології

 Просвітницька робота серед школярів щодо виховання  гуманного ставлення до тварин  шляхом запровадження інтерактивних занять з Біоетики.

3

Автор-розробник (ПІБ, посада, науковий ступінь

(кандидат наук, доктор наук), вчене звання

(старший науковий співробітник, доцент,

професор) місце роботи

 Куратор проекту Ельвіна Москалик

 

4

Підстава для впровадження на районному (міському, обласному) рівні

 Лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 08.07.2016 № 387

5

Термін (з – по)

 З 2016 року

6

ПІБ (повністю) педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за впровадження інноваційної технології

 Вернер Ольга Юріївна

7

П.І.Б. учителів (повністю), що впроваджують,

(адаптують) інноваційну технологію

 Васянович Олена Олександрівна, Вернер Ольга Юріївна

8

Які класи охоплені інноваційною технологією

 1-А, 1-Б

9

Кількість дітей, охоплених інноваційною технологією

 45 учнів

10

Предмети, на яких впроваджується інноваційна

технологія

 Уроки природознавства, основ здоров’я, години спілкування

11

Етап впровадження інноваційної технології (назва, завдання та запланований зміст роботи даного етапу у 2016/2017 н.р., очікувані результати)

 Етап - апробація.

 Завдання: просвітницька робота серед школярів щодо виховання  гуманного ставлення до  тварин шляхом

12

Результати реалізації завдань та змісту роботи даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (що було виконано, які заходи проведено, яке їх значення, що не виконано та з яких причин)

1.    Оформлено виставку «Наші домашні улюбленці»

2.    Проведено бесіду «Гуманне ставлення до тварин»

3.    Підготовлено учнями 1-х класів презентації розповідей про безпритульних тварин

4.    Розроблено і проведено вікторину «Я і хатні тварини»

5.    Виготовлено колаж на тему «Світ тварин у моєму житті»

6.    Організовано перегляд та обговорення художнього фільму «Білий Бім - Чорне вухо»

7.    Проведено класні години за тематикою, запропонованою в рамках роботи Благодійного фонду «HappyPaw»

13

Робота практичного психолога (ПІБ) щодо здійснення психологічного супроводу інноваційної діяльності у 2016/2017 н.р. (діагностичні дослідження серед педагогів, батьків та дітей, за якою методикою, з якого питання, короткі результати, висновки, рекомендації); семінари, тренінгові заняття, виступи та інші заходи з даного питання

 Проведено психологічні ігри

-          «Добру діло - робимо сміло»;

-          «Тваринка маленька, серце велике»

14

Досягнені результати даного етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (науково-практичні напрацювання, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і семінарів, навчально-методичні та навчальні видання (посібники, програми, збірник тощо, (вказати автора, назву друкованої роботи, видавництво, рік видання), реалізовані технології, розроблені науково-практичні моделі, методичні розробки, інші практичні матеріали, в яких розкрито сутність виконаної роботи, а також матеріали в режимі onlinе (вказати автора, назву роботи та посилання на розташування)

 Матеріали щодо впровадження проекту розміщено на сайтах вчителів-предметників та  на  сторінках порталу  «Класна оцінка»

15

Факти популяризації та оприлюднення результатів впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. (участь у заходах різних рівнів з оприлюдненням результатів реалізації  – конференціях і семінарах, круглих столах, освітніх виставках, проведення майстер-класів тощо).

 Матеріали щодо впровадження проекту розміщено на сайтах вчителів-предметників та  на  сторінках порталу  «Класна оцінка»

16

Про розгляд питання результатів чергового етапу впровадження інноваційної технології у 2016/2017 н.р. науковими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий супровід технології (витяги з наказів, рішень тощо від______№___) та на рівні школи (засідання педагогічної ради, методичної ради, ШМО від______№___)

 1. Засідання методичної ради (протокол № 5 31.08.2016;  № 3 від 19.04.2017)
 2. Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 3. Засідання методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)
 4. Засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (протоколи № 1 від 05.01.2017, №2 від 29.03.2017)

 

Аналіз діяльності навчального закладу щодо здійснення інноваційної діяльності

1

Як оцінююєте діяльність навчального закладу щодо організації та здійснення інноваційної  діяльності упродовж 2016/2017 н.р.

 Діяльність навчального закладу щодо організації та здійснення інноваційної діяльності  упродовж 2016/2017 навчального року здійснювалась на достатньому рівні

2

Що вдалося, що вважаєте досягненням за цей період з даного напрямку роботи.

1.           Підвищення рівня ціннісних орієнтацій, ціннісних пріоритетів, показників соціальної активності учнів

2.           Зниження рівня вад особистості по навчальному закладу

3.           Підвищення рівня стресостійкості вчителів та учнів школи

4.           Виховання гуманного ставлення до домашніх та безпритульних тварин

5.           Розвиток культури правильного харчування та здорового способу життя

6.           Проведення майстер-класів досвідчених вчителів школи з презентації досвіду роботи з використанням новаційних технологій

7.           Підготовка публікацій з різних аспектів навчально-виховної діяльності для різних категорій учасників НВП  на порталі «Класна оцінка» та сайтах вчителів школи

3

Які виявлено проблеми та труднощі в роботі

1.        Недостанє висвітлення результатів участі вчителів у інноваційних проектах в публікаціях педагогічних працівників

2.        Недостатнє зростання показників ціннісних пріоритетів «Я і здоров’я» в 3-А та 4-Б класах

3.        Високий рівень тривожності учнів 3-А та 8-А класу.

4

Завдання на 2017/2018 н.р. щодо здійснення  інноваційної діяльності.

1.  Проектування навчально – виховного процесу на ціннісних засадах.

2.         Продовжити просвітницьку роботу серед учнів та їх батьків з питань формування здоров’язбережувальних і життєвих навичок учнів.

3.         Збільшити кількість публікацій вчителів у фахових журналах та 

 власних сайтах.