Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Звіт про роботу ради ХЗОШ №52 ХМР ХО у І семестрі 2017/2018 н.р.

 

Звіт

про роботу ради

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52

Харківської міської ради Харківської області у І семестрі 2017/2018 н.р.

           

Рада школи є громадським формуваннями, створеним на основі єдності інтересів батьків, учителів, учнів щодо реалізації прав та обов'язків дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

У своїй діяльності рада школи керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Статутом загальноосвітнього навчального закладу,  Положенням про раду школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Основними принципами діяльності ради школи є законність, гласність, толерантність, колегіальність, добровільність і рівноправність членства.

До складу ради школи входять батьки, вчителі та учні загальною кількістю 15 осіб. У цьому складі рада школи виконує план роботи, затверджений головою. Ведемо протоколи засідань, надаємо інформацію про свою діяльність на загальношкільних батьківських зборах, залучаємо батьків до організації позакласної та позашкільної роботи.

Беремо участь у засіданнях районної та міської батьківської ради, виконуємо їхні рішення.

Протягом І семестру 2017/2018 навчального року проведено 8 засідань, на яких розглянуто такі питання як:

-         здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвиток їх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

-         захист здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

-         зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-         профілактики правопорушень серед учнів;

-         організація гарячого харчування учнів; здійснення громадського контролю за організацією харчування учнів школи;

-         надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, забезпечення їх безкоштовним харчуванням, шкільною формою та зимовим взуттям;

-         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

 

         Рада школи будує свою діяльність спільно з педагогічним та учнівським колективами, батьківською громадськістю на засадах партнерства для досягнення єдиної мети: створення сприятливих умов для навчання та виховання підростаючого покоління.

         Батьківська рада школи будує свою діяльність спільно з адміністрацією, педагогічним та учнівським колективами, батьківською громадськістю на засадах партнерства для досягнення єдиної мети: створення сприятливих умов для навчання та виховання підростаючого покоління.